Resum de l’Assemblea General

El passat divendres 26 es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb la l’assistència de 23 persones, majoritàriament dels cursos P3 a 2on i un pare de 5è.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

 • Renovació del estatuts per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008. S’aproven per majoria.
 • Renovació dels càrrecs de la junta directiva: S’aprova la renovació de Cristóbal Ortega com a president i de Rubén Casellas com a tresorer. L’ Isidro Iglesias deixa vacant el càrrec de secretari i queda aprovat el nomenament de l’Anna Robles com a secretària. Pel que fa a les vocalies, Santi González deixa la d’Extraescolars que és assumida per l’Isidro Iglesias i Rebeca González deixa la de llibres que és assumida per l’Ana Cerezo.
 • Lectura de l’acte anterior. S’aprova per majoria.
 • Presentació del Balanç del curs 2011-2012. S’aprova per majoria. Durant l’exposició del balanç es comenta l’elevat cost de la coordinació d’extraescolars i les despeses bancàries. 
 • Presentació del pressupost del curs 2012-2013: S’aprova per majoria. Durant l’exposició del pressupost es fa notar la necessitat d’incrementar els ingresos si es vol seguir amb totes les activitats i serveis.
 • Augment de la quota de soci: La Junta proposa a l’assemblea un increment de la quota i que aquesta passi a ser de 20€. Alguns assistents proposen incrementar encara més aquesta quota fins arribar als 25€. Es sotmet a votació amb el següent resultat:

                        Augment a 20€ : 3 vots
                        Augment a 25€: 19 vots
                       Queda aprovada la nova quota pel curs 2013-2014 en 25€.

 • Presentació de la memòria d’activitats i breu explicació de cada comissió: El vocal de cada comissió explica les activitats realitzades durant el passat curs i les previstes per aquest:
  • Llibres: Es valora molt positivament el canvi en el sistema de pagament que ha facilitat molt la feina i ha evitat impagaments. S’informa dels problemes que hi ha hagut amb el distribuïdor,l’eliminació de la subvenció pel projecte de reutilització de llibres i la necessitat d’incorporar a més gent a la comissió. Un grup de mares s’ofereix per formar part d’aquesta comissió.
  • Activitats familiars: Es pretén continuar amb les mateixes activitats que el curs passat, excepte l’escola de pares i mares degut a la poca participació. Es presenten les noves activitats: Cross Escolar, participació a la Marató de TV3, tallers infantils i activitats per a pares i mares.
  • Marea groga: S’explica la situació actual de les subvencions: El curs passat es van eliminar les subvencions per activitats extraescolars, acollida i casals. Aquest curs s’ha eliminat la del projecte de reutilització de llibres. Actualment la Generalitat no otorga cap subvenció a les AMPA.
  • Extraescolars: Es repassa l’evolució de les activitats.
  • Festes: Es repassen les festes organitzades i es demana col·laboració per organitzar-ne de noves: Diversos pares i mares s’ofereixen per organitzar activitats per Sant Jordi i per la Gimcana de la setmana cultural.
  • Medi Ambient: S’expliquen els objectius d’aquesta vocalia.
  • Obres: S’expliquen els objectius aconseguits (canvi del porxo, canvi de la font d’infantil, …) i les reunions mantingudes amb les diferents administracions. S’estableix com  a prioritat per l’any vinent l’instal·lació d’una escala d’incendis.
 • Canvi de la roba esportiva: Es planteja la necessitat de canviar el model de la samarreta a fi de fer-la més econòmica. S’aprova per majoria el nou model que passarà a ser de color taronja
 • Col·laboradors i patrocinadors de l’AMPA. S’aprova per majoria que la junta directiva estableixi relacions de patrocini amb empreses per tal d’obtenir materials, aliments per les festes, etc.

  Volem agrair l’assistència i la bona predisposició a col·laborar de les persones que van venir a l’assemblea. Hem aconseguit ampliar els col·laboradors de comissions tan importants com la de llibres i festes, i n’hem creat de noves. En aquest sentit estem molts contents, doncs tot i ser poca gent vam percebre un molt ambient i ganes de participar en aquest apassionant projecte. Ens ha sorprès la poca presència de pares i mares del cursos de 2on a 6è, però esperem comptar amb la seva col·laboració en les activitats que duem a terme durant l’any i que s’organitzen per a tots i totes les alumnes de l’escola.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *