Resum Consell Escolar del 8 d’octubre de 2013.

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes

1. S’aprova l’acta del consell anterior, amb l’única modificació sobre l’horari de l’activitat de pares i mares que passarà a realitzar-se de 20:15 a 21:30, en comptes de 20:00 a 21:00
2. Es presenta el nou representant de mestres al consell, l’Ignasi Candela (Educació Infantil) en substitució de la Bàrbara de la Fuente.
3. Es detallen els mestres assignats a cada classe, coordinadors de cicle i especialistes.
4. S’aproven totes les sortides presentades. Aquest curs els alumnes de 4rt i 6è faran les colònies a la mateixa casa i en les mateixes dates que la resta de cursos. S’explica que aquest curs l’escola marca una línia de sortides, a fi de seguir un criteri comú:

      Coneixement de l’entorn: el barri (cicle inicial), l’Hospitalet (cicle mitjà) , Barcelona (cicle superior)
      Coneixement del serveis públics
      Sortida al teatre (a 5è i 6è, en anglès).
      Sortida relacionada amb l’Educacó Musical.
      Sortida relacionada amb l’Educació Física
      Es faran més excursions en transport públic o caminant, excepte a cicle infantil per temes de seguretat.

5. S’aprova el Pla Anual de Curs: Aquest pla, a grans trets s’ha marcat 3 objectius:
  1. Detecció, planificació, actuació i seguiment de les necessitats específiques dels alumnes
  2. Actualització del Projecte Educatiu de Centre (PEC).
  3. Millora de les competències bàsiques
6. S’aproven les noves baremacions d’ajut al menjador.
7. S’informa de les dates de realització de les proves diagnòstiques de 5è de primària. Aquestes proves són de caràcter intern i tenen un caràcter orientador i informatiu. 
8. Es presenta el Projecte Educatiu del Menjador. El representant de l’AMPA demana poder disposar d’una còpia per a la seva consulta més detallada. Es recorda que qualsevol queixa o dubte sobre el servei de menjador s’ha de parlar directament amb el director

9. Informacions vàries:
  1. Es comenta la dificultat a l’inici del curs, doncs hi ha hagut 6 mestres nous que es van incorporar el mateix dia 12. A més, durant les primeres setmanes de setembre s’han matriculat 26 alumnes nous.
  2. Es detallen les entitats que fan servir les instal·lacions de l’escola: Castellers (dimecres i divendres de 20:00 a 23:00) AESE (dimarts, dimecres i divendres de 17:30 a 20:00 i dissabtes de 10:00 a 12:00). S’ha rebut també una petició per part del Consell Esportiu del Barcelonès per realitzar una activitat d’hockey patins. L’escola ha demanat que es faci en un altre lloc.
  3. Es realitzarà un simulacre d’evacuació o confinament, la setmana de l’ 11 de novembre.
  4. S’informa per part del representant de l’AMPA de l’ultima notícia coneguda el dilluns passat sobre la resolució del Parlament de Catalunya que insta a la Generalitat a reobrir la segona línia a l’escola, així com de la conversa mantinguda amb el regidor d’educació, el sr. Lluís Esteve.

10. Precs i preguntes:

  1. El representant de l’AMPA, recorda a l’escola que pot seguir comptant amb la col·laboració de l’AMPA en l’organització de les seves activitats. Demana però, que també es compti amb l’AMPA no només per a les festes sinó per a trobar solucions a les mancances de l’escola, ja sigui en instal·lacions o material. En aquest sentit, s’informa que l’assembla de l’AMPA va aprovar una sèrie de partides en el seu pressupost per a la compra de material esportiu i de megafonia que podrà ser utilitzat també per l’escola
  2. El representant de l’AMPA torna a oferir la col·laboració de l’associació en l’organització de les activitats del 40è aniversari de l’escola. Se’ns informa que l’escola ja ha creat una comissió encapçalada pel Daniel Arroyo (Cap d’estudis) i que ens podem posar en contacte amb ell per treballar conjuntament.
  3. Un representant dels pares i mares exposa la problemàtica dels mosquits i demana si des de l’escola s’està fent alguna cosa. El director informa que sempre que es detecta aquest problema, es truca l’Ajuntament, que envia una empresa per revisar l’escola. Es comenta que el problema no és intern sinó de l’exterior de l’escola, on s’ha intensificat la presència de mosquits en els parcs des que s’ha instal·lat el goteig automàtic i queda aigua acumulada. 

Sense res més a tractar, finalitza la sessió cap a les 18:00.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *