Resum Consell Escolar de l’11 de desembre de 2013.

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:

1. S’aprova l’acta del consell anterior.
2. Problemàtica portes escolaLa direcció de l’escola comunica que ha rebut trucades de la regidoria de Santa Eulàlia i de la Regidoria d’Educació, doncs algunes famílies i comerços del barri estan pressionant perquè l’escola obri la porta d’accés del costat Gran Via. S’informa també que sembla ser que s’ha presentat una recollida de signatures a l’Associació de Veïns i que aquesta demanarà una reunió amb la direcció i representants de l’AMPA. Exposat això, es torna a recordar allò que es va aprovar en el consell escolar del dia 4 de desembre de 2012 i en el qual la direcció exposava que per motius de seguretat no es podia obrir aquesta porta degut a la falta de personal, motivada per la supressió del segon conserge. En aquell consell escolar es va a provar per unanimitat no obrir aquesta segona porta. Ara, s’exposen els mateixos motius per no obrir-la:
La porta no pot estar sense vigilància durant les entrades i sortides.
L’escola no pot destinar cap mestre a vigilar aquesta porta, doncs durant les entrades els mestres estan a les aules esperant els alumnes o vigilant els passadissos.
Un pare o mare no té l’autoritat ni la responsabilitat de fer-se càrrec de la vigilància de la porta.
Per motius de seguretat (la porta és més ample, no hi ha escales, ..) el més lògic és que s’obri la porta principal com fins ara.
Es recorda, que entre una porta i l’altre només hi ha una distància de 200m.
Un cop exposats els arguments i valorades les opinions dels mestres, representants de pares i de l’AMPA, s’aprova per consens que no s’obri la porta d’accés del costat gran via per motius de seguretat, mentre no es disposi del personal adient per fer-na la vigilància.

3. Proves diagnòstiques de 5è de primària: Són proves que es realitzen a principi de curs i es corregeixen a l’escola. S’avaluen les matèries de català, castellà i matemàtiques. Es comenten els resultats i les activitats que s’estan duent a terme per millorar-los com són: Formació del professorat, i potenciació de la biblioteca.
4. Segona adjudicació ajuts menjador: S’han aprovat 8 noves beques que, sumades a les anteriors fan un total de 30 alumnes.
5. Valoració simulacre confinament: La valoració és positiva amb petits aspectes a millorar, com les finestres que no tanquen bé.
6. Aprovació dates sortides lliga dels llibres: S’aproven les dates de les sortides que faran els alumnes de 5è amb motiu de la participació a la lliga dels llibres. Al mes de maig: 9, 14, 21,22, 26, 27, 28, 30 (depenent de les eliminatòries que vagin superant).
7. Informacions vàries:

 • S’informa que el dia 20 de desembre es farà jornada continuada.
 • S’informa de diferent material que ha comprat l’escola gràcies als diners que ha anat estalviant durant 4 anys amb el sobrant de les quotes de material:
  2 equips amb projector per a primària.
  3 Pissarres digitals (PDI) per a Educació Infantil.
  Material de psicomotricitat i Educació Física.
  Instruments de música.
  Mobiliari d’Educació Infantil i Primària.
  En total el cost és d’entre 18.000 i 20.000€. En el proper consell escolar es detallaran i es justificaran les despeses.
 • Les despeses de manteniment, jardineria, telèfon, … sumen 4.882,59€.
 • Es continua fent el programa de Fruita a l’escola tots els dimecres.
 • Es farà una recollida de joguines els dies 18 i 19 de desembre.
 • El representant de l’AMPA informa dels següents temes:
  Reunió amb Serveis Territorials: El dia 28 de novembre es va celebrar una reunió amb la directora dels Serveis Territorials, la senyora Montserrat Llobet. A aquesta reunió hi va assistir Javier Soria, director de l’escola, Esme Martínez i Míriam Molina com a vocals de la comissió d’obres i Rubén Casellas com  a president de l’AMPA. En aquesta reunió se’ns va comunicar que degut al retard de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat encara no hi havia cap partida destinada a les obres de manteniment del nostre edifici, però que si està previst fer alguna actuació durant l’any 2014. També  es va reconèixer que no s’havia fet cap actuació durant l’any 2013. Ens emplacen a una nova reunió a finals de gener amb el compromís de concretar-nos quines seran les actuacions que es duran a terme l’any 2014. En aquesta mateixa reunió també es comprometen a informar-nos sobre el procés de matriculació per al curs 2014-15 i si s’obrirà de nou la segona línia de P3.
  Marató TV3: S’informa i s’anima a tots els mestres a participar i assistir a l’activitat que es farà el diumenge 15 amb motiu de la Marató.
  Aniversari Frederic: S’informa que ens hem posat en contacte amb el Cercle d’Agermanament Occitano-Català a fi de realitzar o coordinar activitats amb motiu del centenari de la mort de Frederic Mistral.

8. Precs i preguntes: Cap

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *