Resum consell escolar 25 de juny del 2014

Seguint l’ordre del día es tracten els següents temes:

1. S’aprova l’acta del consell anterior.

2. Plantilla curs 2014/2015:

 • Aula acollida: 1
 • Educació especial: 2
 • Infantil: 7
 • Anglès: 2
 • Educació física: 2
 • Música: 2
 • Primària 9 1/2. Queden per cobrir 3 1/2

El curs vinent s’incorporen 10-11 persones noves (50% plantilla).
Respecte al curs passat es guanya mitja persona. S’ha aconseguit 1 dotació sencera per a l’aula d’acollida (l’any passat teníem mitja).

3. Es comenten els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è:

 • Català: Estem una mica per sota de la mitjana de Catalunya, però hem millorat respecte l’any passat. Estem al nivell Mitjà-Baix
 • Castellà: Estem per sobre de la mitjana i ens situem al nivell mitjà-alt. Hem millorat bastant respecte l’any passat. 
 • Anglès: Estem per sota de la mitjana en un nivell mitjà- baix. S’ha empitjorat respecte l’any passat, sobretot en expressió escrita (s’explica també que la prova era força més difícil que el curs anterior).
 • Matemàtiques: Estem per sobre de la mitjana en un nivell mitjà-alt. S’ha millorat bastant respecte el curs passat. Alguns alumnes estan a un nivell Alt.

4. S’aprova la Memòria Anual de Centre. Es repasen els objectius marcats a principi de curs en el Pla Anual de Centre i el seu assoliment o no. S’han realitzat la majoria d’activitats proposades i s’han assolit la majoria d’objectius plantejats.

5. Quota de material, sortides i colònies: Gràcies a un major control de les despeses i al romanent del que disposa l’escola les quotes s’han pogut rebaixar un total de 30€ respecte al curs passat. Queden de la següent manera:

 • Material: 65€
 • Sortides: 70€
 • Colònies: 150€

Igual que el curs passat es podrà pagar en 3 plaços.

6. Menjador escolar: Continua la mateixa empresa COALME i els preus segueixen sent els mateixos que el curs passat: 6,30€ els fixes i 6,70€ els esporàdics.
Aquest curs han fet ús del menjador una mitjana de 160-170 alumnes cada dia.

7. S’aproven les activitats extraescolars proposades per l’AMPA: Iniciació esportiva, taller d’art, anglès, gimnàstica, judo, piscina, multiesport, repàs, patinatge, art&dance i danses modernes.
S’aprova també una activitat per a pares i mares que encara està per determinar.
S’aprova l’acollida matinal i de tarda que estarà gestionada per la mateixa empresa DiverJoc.

8. Informacions vàries:
El curs vinent els alumnes s’enduran els examens a casa perquè els pares i mares els puguin veure. Després es retornaran a classe. (aquesta va ser una petició realitzada per una representant dels pares i mares en un consell anterior).
L’escola està estudiant la possibilitat de comprar mobiliari pel parc d’infantil.

9. Precs i preguntes.
El representant de l’AMPA agraeix a les tutores de 3er a 6è la seva col·laboració a l’hora de recollir i classificar els llibres socialitzats doncs han facilitat molt la feina a la comissió de llibres.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *