Resum Consell Escolar 22 de juny de 2015

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. S’informa sobre la plantilla pel curs 2015-16: El proper curs hi haurà les següents classes: 2 P3, 2 P4, 1 P5, 2 primers, 2 segons, 2 tercers, 2 quarts, 2 cinquens, 1 sisè.
La dotació de mestres queda de la següent manera:

 • Aula d’acollida: De l’actual dotació d’un mestre es passa a la meitat.
 • Educació Especial: 2 mestres (1 farà tutoria a primària)
 • Eduació infantil: 7 mestres (com ara)
 • Anglès: 2 mestres (1 plaça nova definitiva)
 • Educació física: 2 mestres
 • Música: 1 mestre
 • Educació primària: 9,5 mestres (vindran 2 nous definitius i 2,5 sense plaça definitiva)

A 3er curs, de moment es mantenen les dues classes amb un total de 33 alumnes. Tot i això, s’haurà d’esperar al setembre per conèixer les possibles baixes i veure el nombre total d’alumnes definitiu.

3. S’aprova la memòria anual: Es fa una exposició dels objectius i una valoració dels resultats. Es posa èmfasi en les dificultats de dur a terme innovacions pedagògiques i en la dificultat que tenen els mestres per formar-se, doncs amb les retallades s’ha suprimit la formació externa. També s’incideix en el foment de la lectura i en els projectes relacionats com són les diferents activitats que organitza la comissió de biblioteca (paradeta de llibres, decoració biblioteca, jocs florals, biblioteca d’aula, …). Es demostra que una millor capacitat lectora millora els resultats acadèmics.
Per millorar l’equitat es va posar en marxa de nou l’aula d’acollida gràcies a que aquest curs s’ha tingut una dotació sencera. Pel curs vinent, amb el mateix nombre d’alumnat es tindrà mitja dotació menys.

4. Pla lector: S’aprova el pla lector pel proper curs. Aquest document permet organitzar les tasques a realitzar a fi de potenciar la lectura.

5. Resultat proves diagnòstiques 3er. Es comenta que han estat molt extenses i complexes i han trencat la dinàmica del curs.  Tot i les disputes polítiques que van haver-hi al se voltant es consideren unes proves ben fetes i que han aportat informació valuosa. S’avalua únicament català, castellà i matemàtiques. El percentatge d’alumnes que superen les proves ha estat: Català 54%, Castellà 63%, Matemàtiques 78%.

6. Resultat proves competències bàsiques 6è: En resultat general s’ha empitjorat respecte el curs passat.

 • Català: 31% no superen, 27% Superen mig /baix, 35% superen mig/alt, 7% Superen alt
 • Castellà: 20% no superen, 31% Superen mig /baix, 31% superen mig/alt, 17% Superen alt
 • Anglès: 50% no superen, 20% Superen mig /baix, 20% superen mig/alt, 10% Superen alt
 • Matemàtiques: 23% no superen, 50% Superen mig /baix, 8% superen mig/alt, 17% Superen alt

La mestre d’anglès comenta que la prova d’anglès tenia molta dificultat i fins i tot algunes preguntes eren de difícil comprensió.

7. Quota de material, sortides i colònies curs 2015/2016: Es comenta que pràcticament tothom ha pagat la quota de material d’aquest curs. Respecte a les colònies, un 75% d’alumnes van a anar a les colònies de P5 i 2on i un 83% a les de 4art i 6è.
S’aproven els preus pel curs 2015-16:

 • Material: 65€
 • Sortides: 75€
 • Colònies: 150€

8. Menjador: Es passa la memòria que el·laborat l’empresa amb la valoració del servei, incidències, etc. El servei l’utilitzen una mitjana de 170-180 alumnes. Pel curs vinent s’aproven els mateixos preus: 6,3€ /dia fixes, 6,7€/dia esporàdics. El compte del menjador té un saldo de 30.153€. Aquests diners, s’utilitzen per comprar maquinària, reparacions, …

9. Informacions vàries:
El dia 29 de juny es farà la reunió amb les famílies noves de P3.
Hort escolar: Finalment no es va poder preparar el terreny, doncs els nens i nenes que van venir es van trobar amb dificultats alhora de cavar el terreny.
Ajuts de menjadors: S’han rebut un total de 80 peticions

El representant de l’AMPA informa:

 • Estat de les converses amb el Departament respecte les obres a l’escola: Durant la Setmana Santa van venir tècnics de prevenció a inspeccionar els edificis. En dies posterior tècnics de l’empresa Suma han vingut a realitzar medicions. Ha vingut un inspector de treball a inspeccionar els edificis. De totes les inspeccions es desprèn que les cobertes del gimnàs, escola i caseta de l’AMPA estan en mal estat i necessiten una reparació urgent. La més necessària és la del gimnàs doncs no disposa de protecció mentre que la de l’escola al tenir fals sostre no és tan urgent. La de l’AMPA també és urgent. En l’ultima reunió amb el Departament al mes de juny,  es discuteix sobre aquestes conclusions i se’ns informa que: S’ha decidit enderrocar la caseta de l’AMPA ja que el Departament no la vol arreglar. S’està a l’espera de l’informe de viabilitat de l’empresa SUMA el qual ha de concloure si és preferible fer una remodelació dels edificis o enderrocar-los i fer una escola nova. El resultat d’aquest informe es tindrà durant l’estiu. També se’ns informa que es farà un estudi de medició de l’aire abans i després d’enderrocar la caseta a fi de tranquil·litzar a les famílies sobre la presència de partícules de fibrociment a l’aire. També se’ns diu que l’estat de les parets de l’edifici és correcte i el fet que caigués una prestatgeria és degut al mal estat del guix. Es recomana a l’escola que es revisin tots els elements que pengen de les parets. Des de l’AMPA, s’informa que de moment no hem rebut cap planificació per part del Departament sobre les obres de la caseta i que s’ha demanat una resposta per correu electrònic sobre aquesta planificació, la de l’estudi de l’aire i l’estat de l’informe de l’empresa Suma. S’informa també que degut a l’enderrocament de la caseta, s’haurà de buidar i traslladar tot el material. L’escola ens ha cedit un espai a fi de guardar les nostres coses i poder desenvolupar la nostra activitat el curs vinent. 
 • Socialització de llibres: S’informa que degut a l’aplicació de la LOMCE, l’escola ha decidit canviar tots els llibres de primària. Aquest fet afecta al projecte de reutilització doncs, s’hauran de comprar llibres nous per als cursos de 3er a 6è i no es podran reutilitzar els existents. La comissió de llibres ha realitzat un estudi econòmic de la despesa que això suposa per a l’AMPA i ha conclòs que una part d’aquesta despesa, uns 6.000€ aproximadament  els pot assumir amb tot el romanent del compte de socialització, la resta, uns 2.000€, els assumirà l’AMPA amb una part dels beneficis d’aquest curs i del pressupost de l’any vinent si calgués. S’ha decidit fer-ho així per no haver de fer pagar a les famílies una part d’aquesta despesa. Es demana als mestres que insisteixin als alumnes i a les famílies en que cal conservar aquests llibres. 
 • Renovació de la junta. S’informa que cinc membres de la junta, entre ells el president i representant de l’ampa al consell, no renovaran el càrrec el proper curs. El president aprofita per acomiadar-se dels membres del consell escolar, desitjant que la propera junta segueixi amb totes les activitats i projectes actuals i segueixi col·laborant amb l’escola en les seves activitats i també econòmicament, sempre que sigui possible. 

10. Precs i preguntes:
Per part dels representants dels pares i mares:

 • S’agraeix la feina del Rubén (president AMPA).
 • Es pregunta si l’escola s’ha plantejat proposar l’horari continuat (només matí). Des de la direcció es comenta que el millor seria que fos una proposta de les famílies i que per poder-se plantejar al Departament hauria de tenir el suport del 80% de les famílies. 
 • Es proposa que l’escola estudiï la possibilitat de fer les colònies en els Camps d’Aprenentatge.
 • S’exposa la preocupació de les famílies pel tema de la uralita i es transmet el recolzament a qualsevol iniciativa proposada per l’escola o l’AMPA.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *