Resum consell escolar 13 d’octubre del 2014

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:


1. S’aprova l’acta del consell anterior.

2. Es llegeix la llista de tutors assignats per classe i els especialistes. Com a principals novetats:

 • Tenim una tècnica d’educació infantil (TI).
 • Tenim una dotació sencera per a l’aula d’acollida.
 • Hi ha 11 persones noves.
 • Tenim una vetlladora durant 5h.

3. S’aprova el calendari de sortides i colònies

4. Es presenta i s’aprova la Programació General Anual. L’escola s’ha marcat 2 grans objectius:
 • Millora de l’èxit escolar
  • Innovació metodològica
  • Incrementar la lectura
  • Fomentar la cultura evolutiva, Foment de l’esforç i responsabilitat personal.
  • Formació dels mestres
 • Millora de l’equitat i cohesió social
  • Atenció individualitzada. Escola inclusiva.
A fi d’assolir els objectius, entre altres actuacions, es faran proves internes a final de cada     curs. Seran proves per competències.Es farà una exposició de treballs al gener i final de curs
Es faran grups reduïts a Matemàtiques (combinat amb aula d’informàtica)  i llengua catalana (combinat amb biblioteca).

5. Es presenta una modificació del pressupost aprovat el curs passat a fi d’incloure la despesa realitzada en el mobiliari del pati d’infantil. La despesa ha estat de 4.322€ (mobiliari i instal·lació). Es modifica el pressupost disminuint les partides de despeses d’oficina, altres i romanent. S’aprova la modificació.

6. S’aproven les activitats extraescolars presentades per l’AMPA.
7. S’aproven els torns i horaris de patis. Infantil (3 mestres) Primària (5 mestres).
8. S’informa de les ajudes de menjador:
 • 8 alumnes rebran el 100%
 • 18 alumnes rebran entre el 50 i el 99%
 • 7 alumnes resten en llista d’espera.
9. Informacions vàries. Per part de l’escola:
 • S’informa que avui mateix hi ha hagut una visita per comprovar la finalització de les obres dels lavabos de P3 i que aquestes s’han donat per acabades. 
 • Es farà una recollida d’aliments durant la Setmana Solidària.
 • Es farà una recollida de roba el 27 d’octubre.
 • Es presenta el projecte de menjador.
 • Es compraran ordinadors a fi que cada aula tingui un ordinador.
 • El gimnàs el continuaran fent servir les entitats AESE i Castellers.
 • Aquest any hi ha eleccions al consell escolar. Deixen el seu càrrec 3 representants dels pares i mares.
Per part de l’AMPA:
 • El Diumenge Verd es farà el 16 de novembre. 
 • Aquest any es vol potenciar l’escola de pares amb una programació estable i definida a principi de curs. Començarem amb el curs “Emocions en família” que es durà a terme durant el mes de novembre i desembre
 • Juntament amb l’escola i el PAEF hem organitzat una xerrada dirigida especialment a les famílies de primària. El títol és “Mòbil, ordinador, tablet… com posem límits”. La xerrada es farà el dimarts 25 de novembre de 16:45 a 18:15.

10. Precs i preguntes
Pe part dels representants dels pares i mares:
 • Es pregunta perquè a 4rt s’imparteix assignatura de Valors socials, quan, segons la LOMCE hauria de ser només a 1er, 3er i 5è. S’informa que ha estat un malentès i ja s’ha corregit l’horari. Es farà tutoria en comptes d’aquesta assignatura. 
 • S’informa que hi ha un grup de nens i nenes recollint signatures a fi que també es compri alguna cosa pel pati dels grans. Es demana que des de l’escola se’ls motivi a fer-ho i que no els treguin la il·lusió. 
 • S’exposa que algunes famílies d’infantil han mostrat certa preocupació perquè els seus fills i filles surten cantant sovint cançons en castellà i els preocupa que la llengua vehicular de la classe sigui el castellà. Des de l’escola i especialment els mestres d’infantils asseguren que això no és així, que la llengua vehicular és el català i que les famílies poden estar tranquil·les en aquest sentit. 
Per part del representant de l’AMPA:
 • A petició d’una família es pregunta perquè al menjador els nens i nenes han deixat de rentar-se les dents com es feia en cursos anteriors. Es respon que la quantitat d’alumnes actuals que es queden al menjador (160-170) fa molt difícil que amb el nombre de monitors es pugui controlar. A més quan es feia, hi havia nens que s’intercanviaven raspalls, es perdien, etc. Tot i això, si algun alumne es porta el raspall, es pot rentar les dents. De fet, alguns alumnes ja ho estan fent. 
 • S’informa que hi ha un projecte d’emprenedoria que impulsa l’Ajuntament de l’Hospitalet destinat als alumnes de cicle superior i que consisteix en formar una cooperativa. Es pregunta si aquest projecte s’ha ofert a l’escola i si és factible dur-lo a terme. Es respon que el projecte se’ls va presentar el curs passat però a finals de juny quan no hi havia temps per estudiar la seva viabilitat. A més aquest curs s’afegeix el fet que la mestre de 5è és nova. Tot i així es va comentar a l’Ajuntament que si la proposta els arribava durant el mes de març abril, l’estudiarien. 
Per part del representant de l’Ajuntament.
 • S’informa del canvi de data de la festa local del 25 de maig (2ª Pàsqua) al 1 de juny. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *