Resum Assemblea General

El divendres 24 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb l’assistència de 23 famílies de P3 a 4art.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior que s’ha enviat per correu electrònic.
2. S’aprova el Balanç del curs 2013-14.
3. S’aprova el Pressupost del curs 2014-15. A més de les partides habituals, es decideix seguir invertint en la compra de material de megafonia per adquirir micròfons d’ambient pel festival de Nadal. A fi de cobrir la part de darrera de l’escenari es comprarà una roba que cobreixi la paret. Es destinaran uns diners al manteniment de la caseta doncs el sostre està molt malament i sovint entra aigua. S’intentarà que aquesta obra la cobreixi l’Ajuntament.


Es presenta també el percentatge de socis per cursos que aquest curs ha passat del 67% al 69% del total d’alumnes.


4. S’aproven els nous vocals. La junta queda formada per:

  • President: Rubén Casellas (4art).
  • Secretària: Esme Martínez (4art).
  • Tresorera: Ana Cerezo (4art).
  • Extraescolars: Ferran Manzanares (1er), Isidro Iglesias (4art)
  • Festes: Lluis Seuba (4art)
  • Llibres: Olga Álvarez (2on), Sonia Moldes (2on i P5).
  • Roba: Loly Ferrete (P5), Cristina Brau (P5)
  • Obres: Míriam Molina (P5), Esme Martínez (4art)
  • Escola de pares i mares: Dani Castillo (P5).
  • Comunicació: Rubén Casellas (4art)


Respecte el curs passat, deixa el càrrec de vocal de llibres, l’Ana Cerezo. Aquesta vocalia l’assumeixen l’Olga Álvarez i la Sonia Moldes que demanen la col·laboració de més famílies sobretot per poder seguir amb el projecte de socialització. Comenten també que es posaran en contacte amb empreses de distribució a fi de simplificar la gestió de la venda de llibres i la reutilització. S’haurà de veure com afecta això en el preu final dels llibres i en el benefici que queda per a l’AMPA.

El vocal d’extraescolars, Ferran Manzanares, demana també la col·laboració d’alguna persona més, doncs cada cop hi ha més alumnes fent activitats i la gestió administrativa (altes, baixes, cobraments, ….) implica molta feina. A més, amb la incorporació de més persones es podria donar un millor servei d’informació a les famílies doncs el divendres, que és quan moltes famílies venen a demanar informació, ell no pot estar present.

Lluís Seuba, vocal de festes demana també la implicació d’algú més a la comissió a fi de poder repartir la feina d’organització de les festes.


5. El vocal de l’escola de pares i mares, Dani Castillo, explica el primer curs que es durà a terme: «Emocions en família» i anima a les famílies a apuntar-s’hi. Comenta que a cada trimestre s’oferirà un curs de formació, alguns gratuïts i altres de pagament. L’AMPA ha destinat una part del pressupost a assumir part de la despesa d’aquests cursos i al pagament del monitoratge.


6. Es presenta i comenta breument el calendari d’activitats que es duran a terme durant tot el curs. Una de les novetats és que el Diumenge verd es farà el proper 16 de novembre. El vocal de festes, Lluis Seuba, comenta el motiu d’aquest canvi i anima a les famílies a participar-hi. Aquest curs, no es durà a terme l’activitat per a la Marató de TV3 doncs ell sol no pot assumir la seva organització. Si hi ha alguna persona que es vulgui implicar en la seeva organització, s’estudiaria.


7. Avantatges per a socis: Es comenta la campanya de descomptes que ofereixen les botigues de Santa Eulàlia als socis de les AMPA així com els nostres establiments col·laboradors. Tota aquesta informació està recollida a l’apartat Ofertes Socis de la nostra web. Es recorda també la importància de recollir el carnet de soci.


Com a novetat important, l’Assemblea aprova establir algun tipus de restricció a la festa de fi de curs a fi que els socis tinguin algun tipus d’avantatge sobre els NO socis. Es comenta la dificultat de prohibir l’entrada als no socis, doncs suposaria posar un vigilant a la porta . Després d’escoltar vàries propostes, es decideix deixar l’entrada lliure però limitar d’alguna manera l’accés a les atraccions i tallers, de manera que els NO SOCIS hagin de pagar. S’estudiarà quin mecanisme es fa servir per establir aquesta restricció. Una de les propostes que té major acceptació és repartir pulseres identificatives entre els socis i el dia de la festa qui no la porti la pugui adquirir a un preu encara per decidir. Es tracta sobretot de donar visibilitat el fet que la festa l’estan pagant els socis i fins ara s’està benefciant tothom. Les famílies no sòcies han de ser conscients d’aquest fet i veure els beneficis que suposa ser soci.


8. Precs i preguntes


Una mare, en nom de vàries famílies de P3 comenta que un divendres que van anar a fer les inscripcions d’extraescolars el responsable no hi era.
Se li contesta que l’horari d’atenció els divendres és de 16:30 a 17 i que si aquell dia el responsable no hi era és per que no pot estar-hi sempre. La resta de persones de la junta que si hi eren no poden informar correctament doncs el volum d’activitats és molt gran i és millor tractar-ho directament amb el responsable. Es recorda que tota la informació i les fitxes d’inscripció estan a la web i que sempre és millor enviar un correu. Es torna a remarcar que tal i com s’havia comentat abans es necessita un altra persona per a extraescolars per evitar que tota la feina recaigui en una única persona i així quan ell no hi sigui algú més pugui donar la informació.

Una mare expressa el seu malestar perquè en el menú del menjador quan s’ofereix peix sempre és panga i també es considera com a peix els bunyols de bacallà. Pregunta l’opinió de la resta de famílies i algunes hi estan d’acord, però d’altres no consideren la panga tant perjudicial. Després d’un intercanvi d’opinions no s’arriba a una decisió unànime. Ella parlarà amb direcció a fi que l’empresa de menjador contempli la possibilitat de canviar aquest tipus de peix.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *