Resum Assemblea General de l’AMPA (2 octubre 2015)

El divendres 2 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior que s’havia enviat per correu electrònic.
2. S’aprova el Balanç del curs 2014-15. Respecte a les despeses bancàries, una família fa menció a la possibilitat de canviar d’entitat bancària, però el president explica, que es treballa amb La Caixa, per la comoditat dels codis de barra per als diferents cobraments, i la proximitat a l’escola.
3. S’aprova el Pressupost del curs 2015-16. S’informa que la Junta sortint, ha de presentar un pressupost, però s’adverteix les famílies, que serà un pressupost conservador i subjecte a canvis posteriors, per part de la nova Junta que surti elegida en aquesta assemblea general. Durant l’explicació de les diferents partides establertes, s’insisteix en que és un pressupost “continuista”.
Respecte a l’ingrés per part de les quotes de les famílies associades, aquest curs s’ha començat amb menys, però s’espera que com cada curs, en els següents mesos, les famílies que van necessitant diferents serveis de l’ampa, s’aniran donant d’alta, encara que aquest curs, existeix la possibilitat d’acabar amb menys socis, ja que P3 i P5, en no portar llibres, no s’han associat més que un parell de famílies fins ara.

4. S’aproven els nous vocals. S’explica la necessitat imperiosa de cobrir les baixes que s’han presentat aquest curs a la Junta, sobretot la de President, Secretària  i Tresorera, ja que sense aquests tres càrrecs, caldria dissoldre l’ampa. Es van indicant les baixes, agraint el treballat realitzat  i es presenten les propostes rebudes, alhora que es pregunta si algú vol formar part de la Junta, quedant finalment formada  per: 

President: Daniel Castillo (1er).
Secretària: Mònica Muñoz (P3).
Tresorer: Enrique Rueda (2n i 1r).
Vocals de Festes: Neus Alarcón (P3) i Ana Martínez (P4).
Vocals d’Activitats Extraescolars i Acollida: Ferran Manzanares(2n) i Maite Benach (2n i 1r).
Vocals de Llibres: Oscar Berger (P4 i 1r), Olga Gómez (2n) i Ashraf Ben (P4).
Vocal de Roba Esportiva: Cristina Brau (1er).
Vocals de Comunicació i Participació: Carlos Guinart(P4) i Shaila Abe (P4).
Vocals d’Obres: Míriam Molina (1r) i Laura Romera (P4 i 1r).
Vocal d’Escola de Pares i Mares: Laura López (P4).

5. Precs i preguntes. En aquest moment, el President sortint, agraeix el treball dels seus companys en aquests últims 5 anys. A continuació, pren la paraula el nou President, agraint la confiança dipositada en ell i comunica la seva intenció de fer una Assemblea Extraordinària de manera trimestral i intentar fer una Ampa més participativa. També s’adreça als assistents, per preguntar la idoneïtat d’horaris d’atenció de l’ampa. Apareix la possibilitat d’oferir un dia de matí i un altre de tarda. A continuació algunes famílies de cicle infantil van preguntar per el tema de les obres de l’escola.Des de la comissió d’obres es detallen les últimes actuacions dutes a terme. A la sala es plantegen diferents accions més reivindicatives per intentar aconseguir que la retirada de la uralita sigui durant les vacances de Nadal i no haver d’esperar a les d’estiu.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *