Resum Assemblea General

El passat divendres 4 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb l’assistència de 23 persones, totes elles dels cursos P3 a 3er.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:
Lectura de l’acta anterior: S’aprova.
Presentació del Balanç del curs 2012-13: S’aprova. S’expliquen algunes partides i la diferència entre el balanç final i el pressupost previst degut a ingressos no previstos i a despeses no realitzades.
Presentació del pressupost del curs 2013-14. S’aprova. Aquest pressupost, a més de les partides habituals conté una partida destinada a la compra de material esportiu per a les extraescolars, ampliació de l’equip de megafonia a fi de millorar el so al festival de Nadal, activitats per al 40è aniversari de l’escola, … Es remarca que totes aquestes inversions seran possibles gràcies a l’augment de quota aprovat el curs passat. Es presenten les estadístiques de nombre de socis i s’explica que tot i haver-hi hagut algunes baixes, aquestes han estat compensades per noves altes de famílies que s’han incorporat aquest any a l’escola. El percentatge de socis se situa en un 67%, tot i que per l’experiència d’altres anys aquest percentatge va augmentant a mida que avança el curs.

Renovació dels càrrecs de la junta:  Es procedeix a la votació de les candidatures presentades per a la renovació de càrrecs. Totes elles queden aprovades, quedant la junta formada per les següents persones:

President: Rubén Casellas
Secretària: Esme Martínez
Tresorera: Ana Cerezo
Vocal d’extraescolars: Isidro Iglesias
Vocal de festes: Lluís Seuba
Vocal de llibres: Ana Cerezo
Vocal de comunicació: Rubén Casellas.

El Representant al Consell Escolar, passa a ser Rubén Casellas.

Queden vacants les vocalies de Roba esportiva, Medi ambient i Obres. Referent a la roba esportiva es remarca que fins que no hi hagi cap persona que vulgui assumir aquesta tasca, l’AMPA no encarregarà ni vendrà la roba de l’escola.
Els responsables de les diferents vocalies expliquen la seva feina, per destacar que el volum d’aquesta és molt gran com per assumir-lo només una persona. Per això demanen més implicació per part de les famílies a fi de poder mantenir les mateixes activitats que fins ara.

Torn de precs i preguntes:

  • Una mare pregunta sobre els canvis que el Club Natació Montjuic vol realitzar a l’activitat de piscina. L’ Isidro, com a responsable d’extraescolars, explica aquests canvis i que finalment, la majoria d’aquests no es duran a terme doncs l’empresa els ha retirat degut a les queixes. Per tot això  s’informa de la voluntat de continuar aquesta activitat amb la mateixa empresa.
  • S’informa que s’està preparant una xerrada gratuïta i que s’informarà aviat a tothom.
  • A pregunta d’una mare s’aclareix el funcionament de la comissió de carnestoltes i el perquè el curs passat va ser una comissió tancada.

Sobre les 18:40 es dona per finalitzada l’assemblea i compartim un petit refrigeri amb els assistents.

Volem agrair l’assistència i la bona predisposició a col·laborar de les persones que van venir a l’assemblea, estem molts contents, doncs tot i ser poca gent vam percebre un molt bon ambient i ganes de participar en aquest apassionant projecte. 


Un comentario en «Resum Assemblea General»

  1. Aninia dice:

    Us agraim molt el vostre compromís amb la escola, sobretot amb els ànims tan alts quan a les reunions hi asisteixen tan pocas famílies

    Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *