Política de privacidad

A. RESPONSABLE:
 AMPA Frederic Mistral, (G08852626)
 ARQUITECTURA, 10-12 ( 08908 L Hospitalet de Llobregat )
 ampafredericmistral@gmail.com


B. FINALITATS:
 Gestió de l’associació.
 Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
 Interlocució davant les administracions públiques.
 Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats
extraescolars…).
 Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l’horari escolar.
 Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
 Ús de la imatge dels menors i familiars per a l’edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per
l’AMPA.


C. LEGITIMACIÓ:

 Execució de l’acord d’adhesió voluntària a l’associació.
 Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.


D. DESTINATARIS:
 Administració pública.
 Entitats necessàries per a l’execució d’activitats.
 Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.


E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
 Durant l’acord de permanència