Per a què serveix un AMPA?

Per a què serveix un AMPA?

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *