Els delegats d’aula

El delegat és un pare o mare escollit pel conjunt de pares i mares de classe.

Per a què serveix un delegat?

a) Fer d’enllaç entre el mestre i els pares i la junta de l’Associació en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals; faciliten a les institucions de l’escola una tasca més eficaç i un millor coneixement.

b) Fer de portaveu. Representar als pares del curs davant el mestre, d’una banda, i la junta de l’AMPA, de l’altra; mitjançant un delegat les iniciatives, els suggeriments o les queixes de la «majoria silenciosa» podran tenir el ressò que es mereixen i seran atesos convenientment. És evident que ni la junta de l’AMPA ni encara menys el consell escolar no poden recollir les queixes o els comentaris que es produeixen; ens hem d’acostumar a canalitzar les idees i les opinions pels mitjans democràtics a l’abast.

c) Fer de coordinador entre els pares del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives.

d) També pot actuar com a informador: Donada la seva posició com a representant dels pares d’un curs i essent la persona amb més contacte amb la junta de l’AMPA, podrà transmetre als altres pares i mares moltes informacions d’interès. Apart del contacte ja esmentat amb els pares del curs, el mestre i l’AMPA (com més estret i freqüent millor, la qual cosa no vol dir passar-se el dia penjat al telèfon, ni a les aules de l’escola) el delegat es troba amb la resta de delegats per tal d’intercanviar punts de vista, comentar les incidències hagudes des de l’ultima trobada i per posar en marxa les iniciatives que puguin sorgir.

A la reunió d’inici de curs és un bon moment per demanar a un pare si vol ser delegat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *