El treball per comissions

La comissió és una formula que ens permet organitzar i gestionar eficaçment el funcionament de la junta i els serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA.

Les comissions poden estar constituïdes per associats i les seves funcions són:
– Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva).
– Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació.

Hem de tenir en compte que:

– La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.
– La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.
– Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.
– Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Algunes comissions:

Consell Escolar
Delegats de Curs
Escola de Pares
Informació i Publicacions
Activitats Extraescolars
Esports
Relacions amb entitats del barri
Comissió de festes
Comissió econòmica

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *