Consell escolar extraordinari

Aquest consell escolar extraordinari té un únic punt que és la constitució del nou consell escolar. En el sector de mestres entren a formar part la Serrat i el Miquel. En el sector de pares i mares s’incorporen l’Olga, la Puri i la Rebeca.

Es comenten els resultats de les votacions i es destaca la molt baixa participació doncs només van votar 20 persones de les 511 del cens, és a dir un 3,91%.

Amb l’entrada en vigor de la LOMCE el consell escolar passa a ser un òrgan merament informatiu però la voluntat del director del centre és que mantingui les mateixes funcions que tenia abans:

 • Aprovar el Projecte Educatiu (PEC).
 • Aprovar la Programació Anual (PAC).
 • Aprovar les Normes de funcionament (NOF).
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar els pressupostos i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en la resolució de conflictes.
 • Aprovar les Activitats Extraescolars proposades per l’AMPA.
 • Participar en les avaluacions del centre (proves diagnòstiques).

El Consell es reunirà un cop al trimestre, a més d’un cop al principi de curs  i un altre al final. En total hi haurà doncs 5 reunions.

Es nomenen els membres que formaran part de les comissions

 • Permanent: Aprovar coses puntuals que necessitin fer-se d’urgència, com per exemple l’anul·lació d’activitats. La representant dels pares i mares en aquesta comissió serà la Rebeca González.
 • Econòmica: Modificació puntual del pressupost. La representant dels pares i mares en aquesta comissió serà la Puri González.
 • Convivència: Vetllar per l’aplicació del decret de drets i deures dels alumnes. Resolució de conflictes que siguin urgents. La representant dels pares i mares en aquesta comissió serà l’Olga Álvarez.

.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *