Resum Reunió amb l’Ajuntament. Projecte Escola Nova

Resum de la reunió amb el Serveis d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Dia: 30/01/2012
Lloc: Carrer Girona 10.
Hora: 17:30

Assistents:

Per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet:
– Sra. Teresa Sambola. Cap de Servei d’Educació.
– Sr. Santi Esteban: Cap de la Unitat de Manteniment.
– Sr. Carles Moreno. Tècnic del Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF).

Per part de l’Escola Frederic Mistral:
– Sr. Dani Arroyo. Cap d’Estudis
– Sr. Cristóbal Ortega. President de l’ AMPA i Vocal de la Comissió de Medi Ambient
– Sra. Esme Martínez. Representant de pares al Consell Escolar i Vocal de la Comissió d’Obres
– Sr. Lluis Seuba. Vocal de l’AMPA
– Sr. Rubén Casellas. Tresorer de l’AMPA
– Sr. Santi González. Vocal de l’AMPA
– Sr. Lluis Colominas. Representant de pares al Consell Escolar

Un cop fetes les presentacions, es fa entrega per part de l’AMPA del document en el qual es recullen les mancances i deficiències observades en el recinte de l’escola, tant a la part exterior com interior de l’edifici. Entre d’altres, aquells punts que més preocupen a les famílies són:

 •  Presència del porxo de fibrociment (uralita). 
 •  Absència de mànegues i ruixadors contra incendis. 
 •  Salubritat dels lavabos deguda a la seva antiguitat. 
 •  Portes d’obertura contrària al sentit de l’evacuació. 
 •  No hi ha porta ni escala d’emergència. 

El primer que se’ns informa és que l’Ajuntament és plenament conscient de l’estat en el que es troba l’edifici i és partidari d’enderrocar-lo i que es construeixi una escola nova. Això però, no depèn de l’Ajuntament sinó que és competència exclusiva de la Generalitat, la qual va signar un protocol al 2008 per iniciar la construcció de 5 escoles noves a la ciutat. Aquest protocol es va prorrogar el 2010 fins al desembre de 2012. La Generalitat, a hores d’ara, encara no ha fet la proposta de calendari per a poder complir amb el Protocol de col·laboració signat amb l’Ajuntament i a dia d’avui, ni tan sols s’ha elaborat un projecte per al nostre centre. La proposta de l’Ajuntament és que el nou centre fos escola/institut, proposta acceptada per l’anterior govern, però que no compta amb l’aprovació del nou govern de la Generalitat.

Se’ns informa que l’Ajuntament manté una reunió cada dos mesos amb la Generalitat i que en cada una d’aquestes reunions, es torna a insistir sobre la construcció d’aquests centres. Fins ara, la Generalitat no ha donat cap resposta en concret. Des de l’Ajuntament se’ns assegura que ells seguiran insistint.

És per això que l’Ajuntament ens recolza plenament en la nostra reclamació de la construcció d’un nou centre i ens anima a que formulem les nostres peticions davant dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. Ells, com a institució ens oferiran tot el seu suport.

Un cop acceptat el fet que la construcció de l’escola nova va per llarg, exposem la nostra preocupació pel tema del manteniment de l’edifici, doncs, assumint que no tindrem edifici nou en els propers anys, creiem necessària una intervenció a curt termini per arreglar aquells temes que més preocupen a les famílies i a l’escola.

El Sr. Santi Esteban ens explica aquells aspectes relacionats amb el compliment de les normatives contra incendis. Segons ell, l’edifici NO incompleix cap normativa, doncs al estar construït l’any 1974, la llei obliga a complir la normativa d’aquella època i no l’actual. En el cas de fer-se una reforma sí que s’hauria d’adaptar a la normativa actual. Per tant, no és obligatòria la presencia de manegues ni ruixadors. L’escala d’emergència tampoc és obligatòria. El centre disposa d’un pla de prevenció que es passa cada any amb satisfacció i per tant també se’ns diu que no hem de témer per la seguretat dels nostres fills/es.

Respecte al tema de la uralita, se’ns explica que en l’actualitat està prohibit fabricar i col·locar aquest compost tòxic però que la llei no obliga a retirar les ja existents. El perill de la uralita està en la manipulació i aspiració de la pols de manera continuada. Per tant l’estructura d’uralita existent al porxo de l’escola –remarquen- no suposa cap risc.

Respecte al tema dels lavabos, se’ns explica que probablement els hi caldria una reforma profunda i que per tant això també és competència de la Generalitat.

Davant la nostra insistència i evident preocupació per tots aquests temes, la Sra. Teresa Sambola ens proposa el següent:

 1. L’AMPA, conjuntament amb l’escola, redactarà un document amb els 2 o 3 punts que més preocupen que siguin solucionats i li enviarem. 
 2. L’Ajuntament es compromet a enviar els tècnics per fer una inspecció i valorar aquests punts. 

Respecte als lavabos, es farà una valoració i es plantejarà al Departament d’Ensenyament la seva reforma. També es valorarà la substitució de les portes.

S’intentaria treure la uralita durant les vacances de Setmana Santa.

Podeu consultar el document entregat aquí.

Conclusions:

L’Ajuntament seguirà fent com fins ara les feines de manteniment menors, però aquelles tasques que requereixen una major intervenció i que es consideren reformes, són competència de la Generalitat.

La construcció d’un edifici nou depèn exclusivament de la Generalitat i per tant, ho hem d’anar a reclamar directament al Departament d’Ensenyament. L’Ajuntament ens dona tot el seu suport en aquest aspecte.

La proposta de treure la uralita s’ha de valorar amb l’escola, doncs l’Ajuntament es compromet a retirar la uralita, però en cap cas la substituiria per una estructura similar, de manera que ens quedaríem sense porxo.

L’AMPA ha iniciat les gestions per tenir una reunió amb la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, però a data d’avui no hem obtingut cap resposta.

Reunió amb el regidor d’Educació

El dimecres 28 de setembre, totes les AMPA de l’Hospitalet estàvem convocades a una reunió amb el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Lluís Esteve. La reunió va servir per presentar algunes dades estadístiques i per definir quins seran els objectius de la regidoria d’educació per aquest nou curs.Durant el torn de paraules vam aprofitar per preguntar-li com estava el projecte de la nostra nova escola i la situació és la següent:
A l’Hospitalet hi ha 11 centres construïs als anys 70. Aquests centres van ser construïts pensats perque duressin 15 anys. D’aquests 11 centres encara queden 5 per reformar, entre ells, el nostre. La Generalitat va assumir fa tres anys el compromís de reformar aquests centres però per a la nostra escola encara no hi ha cap projecte presentat. La construcció de nous edificis és responsabilitat de la Genealitat i l’Ajuntament farà tot el possible perque compleixi aquest compromís. L’any passat es va parlar que quan es construís el nou edifici, podria fins i tot convertir-se en una escola-institut, però l’actual govern,no és partidari d’aquest model. Així que de moment, i fins que no decideixin quin tipus de centre volen, no redactaran el projecte

Preguntat per què podiem fer des de l’AMPA per saber exactament com estava el nostre projecte, ens va adreçar a la Directora de Serveis Territorials de Barcelona Comarques, la senyora Montserrat Llobet.

Des de l’AMPA vam voler deixar constància del nostre interés en conèixer els terminis de realització del projecte, en conèixer els acords entre Ajuntament i Generalitat i en col.laborar en el nou projecte d’escola aportant el nostre coneixement sobre les característiques del barri, de l’alumnat i les seves necessitats


Conclusió:

La Generalitat no té projecte per construir una nova escola Frederic Mistral i l’Ajuntament no repara els desperfectes i/o deficiències que tenim (sortida d’emergència, sostres, lavabos, terra del pati, font, uralites …) a l’espera que la Generalitat decideixi què farà. És a dir, cap de les dues institucions té presa
Si volem tenir una escola nova (reformada integralment o feta de nou), haurem de demanar-la entre tots i fer-nos sentir tots a una, escola, famílies i alumnes. Des de l’AMPA ens hem marcat aquest objectiu i esperem comptar amb la col·laboració de tots vosaltres. Us mantindrem informats…


Pel que fa a les dades i als objectius de la regidoria, no volem entrar en valoracións polítiques aixi que ens limitarem a expossar-vos algunes de les dades més destacades que es van oferir.

 • Actualment, el 56% dels nens i nenes de l’Hospitalet estudien a l’escola pública. 
 • El 90% dels alumnes de les escoles de L’H viuen a L’H. 
 • Al 2016-2017 es preveu una important demanda de centres de secundària 
 • Amb l’aplicació de la 6a hora s’havia aconseguit una millora de l’11% en el rendiment dels alumnes de 6è.(del 72% al 83% d’èxit a primària), és a dir: la 6ena hora ajudava a millorar el rendiment acadèmic. 
 • La Generalitat ha reduït les subvencions als ajuntaments (p.ex. 200€ menys per cada plaça d’escola bressol). 
 • Si amb la retallada actual l’escola concertada deixés de rebre ajuts per acollir alumnes amb necessitats educatives específiques (nouvinguts, necessitats especials, ..) es posaria en perill l’equilibri d’aquest alumnat entre escola pública i concertada 
 • Aquest curs s’han obert dues escoles noves: Paco Candel a Santa Eulàlia i Ernest Lluch a Collblanc. Totes dues han obert en mòduls provissionals i amb el compromís per part de la Generalitat de construir un edifici dins de 2 anys.

Les prioritats de la regidoria per aquest any, sota el lema L’H Ciutat Educadora són:

 • Millora de la cohessió social. Manteniment dels Plans Educatius d’entorn
 • Augmentar el compromís social, promovent la col·laboració dels alumnes en les associacions del barri. 
 • Potenciar el paper de les AMPA: El regidor farà una reunió amb cada una de les AMPA. Aquesta mesura l’aplaudim i esperem ansiosos la seva visita.

Assemblea General

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

DIJOUS 7 d’OCTUBRE al MENJADOR DE L’ESCOLA.
(17:30 h. en 1ª Convocatòria i 18:00 h en 2ª convocatòria.)

Quedeu convocats TOTS els pares i mares d’alumnes de l’Escola

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si procedeix.
2.Presentació tancament comptes curs 2009-10
3. Presentació del balanç de comptes pel curs 2010-11
4.Presentació acta d’incorporació de la nova Junta Directiva, aprovada el dia 17/9/10
5.Presentació Programa de la nova Junta Directiva
6. Precs i preguntes

Tractarem temes que afectaran els nostres fills durant aquest curs (setmana blanca, festes, activitats extraescolars, servei d’acollida, …).

Us esperem a tots.
ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA

JUEVES 7 DE OCTUBRE EN EL COMEDOR DE LA ESCUELA

(17:30 h. en 1ª Convocatoria y 18:00 h en 2ª convocatoria.)

Estais convocados todos los padres y madres de alumnos del colegio

Orden del día:

1. Lectura y aprovación del acta anterior, si procede.
2.Presentación cierre de cuentas curso 2009-10.
3. Presentación del balance de cuentas para el curso 2010-11.
4.Presentación acta de incorporación de la nueva Junta Directiva, aprobada el día 17/9/10
5.Presentación Programa de la nueva Junta Directiva
6. Ruegos y preguntas

Trataremos temas que afectarán a nuestros hijos/as durante todo el curso (Semana Blana, Fietas, Actividades Extraescolares, servicio de acojida, …).

Os esperamos a todos.ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DEL CENTRO

Informaros a todos, que el próximo viernes día 17 de Abril de 2009, a las 17:15h en el comedor del colegio, se realizará como cada año la Asamblea General de el Ampa, con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
 2. Balance curso 2008/2009 y presupuesto.
 3. Actividades extraescolares en curso.
 4. Presentación Casal de Verano 2008/2009.
 5. Ruegos y preguntas.

Esperamos vuestra asistencia.

JUNTA DEL AMPA CEIP FREDERIC MISTRAL.

GINCAMA SAN JORDI (SEMANA CULTURAL 2009)

Hola a todos:

El día 24 de Abril de 2009, como cada año el Ampa organiza una actividad lúdica para todos los alumnos de nuestro centro.

De las 15:30h a las 17:00h, se organiza una Gincama dentro del recinto escolar, en la que participan tanto profesorado como alumnos y la dirigen todos aquellos padres y madres que quieran y puedan participar.

Para ello os convocamos a todos los que lo deseen, el miercoles 15 de Abril de 2009, a las 17:10h en la caseta del ampa.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CURSO 2009/2010

Hola a todos:

Hoy día 10 de marzo de 2009 a las 17:10h, se realizó la Jornada de Puertas Abiertas de nuestro centro escolar, con la participación de un gran número de profesores, la dirección y representación del Ampa.

A esta reunión asistieron muchas familias posiblemente interesadas en nuestro centro.

A ellos les aconsejamos que se tomen su tiempo en pensar que colegio desean, ya que al igual que para todos nosotros, fué una dificil decisión y si finalmente optais por nuestro centro, ofreceros nuestra colaboración en lo que necesiteis.
AMPA CEIP FREDERIC MISTRAL

2ª REUNIÓN PREPARACIÓN DISFRACES Y CARROZA RUA Y FIESTA CARNAVAL 2009.

Hola a todos:

Como acordamos en la primera reunión ya tenemos la idea del disfraz que llevaremos y como adornaremos la carroza para la rua de carnaval de este año.
Para ello hemos vuelto a quedar el miercoles 11 de febrero del 2009, a las 17:10h en la caseta del AMPA, donde adornaremos el carro y prepararemos los disfraces de todos.
Ese día dispondremos del material necesario para realizar los disfraces y adornos, por lo tanto lo único necesario es que bajeis con ganas de hacer manualidades.
Principalmente contamos con las personas que bajaron a la primera reunión, pero si hay alguna persona despistadilla y finalmente quiere participar, recomendamos que no deje de bajar este próximo miercoles.

Comisión Actividades Extraescolares.
AMPA CEIP FREDERIC MISTRAL.

PREPARACIÓN RUA Y FIESTA CARNAVAL 2009

Hola a todos:
Informaros que el miercoles día 28 de Enero de 2009 a las 17:10h en la caseta del AMPA, se realizará la primera reunión preparativa de la actividad.
Todos aquellos padres o madres que quieran participar tanto en la Rua como la fiesta que se organiza, estais invitados a colaborar con nosotros.
ANIMAROS.
Comisión Actividades Extraescolares
AMPA CEIP FREDERIC MISTRAL

Reunió AMPA 14 – Enero a las 17:10 horas.

Convocatoria de reunión de junta del AMPA el próximo miercoles 14 de enero a las 17,10 h. en la caseta.

Orden del dia:

1.- Libros de texto curso 2008/09: venta y socialización.
2.- Valoración del 1er. trimestre del curso.
3.- Programa de actividades para el 2º y el 3er. trimestre.
4.- Subvenciones.
5.- Temas referentes al colegio: calefacción, obras …
6.- Temas varios.

Os espero.

Un Saludo,

Ester
Presidenta del AMPA Frederic Mistral