ENTREVISTA ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016-2017La Marga i el Daniel deixen el Consell Escolar per la mateixa raó: van ser escollits per un període de 4 anys que ha arribat a la seva fi. 


Per què us veu presentar?

Marga: Perquè formar part del Consell Escolar és una bona oportunitat per conèixer més a fons com funciona l’escola dels nostres fills. Es aquí on les famílies podem participar activament, amb veu i vot, sobre decisions de l’escola, que cal que siguin aprovades pel Consell Escolar. També perquè el Consell és un canal per fer arribar a l’escola noves idees i propostes de millora, dubtes i inquietuds dels pares i mares de l’escola.

Daniel: Em vaig presentar ara fa quatre cursos per tal de conèixer el centre d’estudis de la meva filla gran des de dins i poder col•laborar en el seu ensenyament amb la comunitat educativa que hi treballa representant a la part de la comunitat educativa que queda fora, que som les mares, pares, àvies, avis i família en general. Tots eduquem.

Què tal ha estat l’experiència?

Marga: La valoro positivament. El Consell Escolar està constituït pel Director, Cap d’Estudis, Secretària, mestres, conserge, representant de l’Ajuntament, representants de pares i mares, representant de l’AMPA… per tant, s’hi posen en comú diferents punts de vista que ajuden a entendre la realitat de la nostra escola i que aporten idees per intentar que sigui cada dia millor.


Daniel: L’ experiència ha estat molt enriquidora, conèixer el motor d’una escola i formar part del seu engranatge et dóna un grau de coneixement sobre el funcionament del lloc on estudien els teus fills que de cap altra manera el pots obtenir. Ajudar a les nenes i als nens sempre és cosa bona.

Quan de temps li heu hagut de dedicar?

Marga: La dedicació és poca: el Consell és reuneix un parell de tardes durant el curs. Cal revisar les actes d’aquestes reunions per a la seva aprovació i molt puntualment, potser cal revisar algun document que s’hagi de sotmetre a votació. És important, això sí, tenir escolta activa amb les famílies, per tal de què, els temes que ho requereixin, puguin ser tractats al Consell Escolar.

Daniel: El director de l’escola convoca el consell escolar una tarda per trimestre, una tarda molt familiar en la qual tots els i les mestres, mares i pares, personal d’administració i serveis, i un representant de l’ajuntament, ens reunim per tal de prendre decisions, aprovar-les i vetllar perquè l’educació de les nostres filles i fills sigui la millor possible. També tenim grup de whatssapp tots els i les membres representats de famílies al consell que agilitza el nostre contacte abans de veure’ns les cares.

Què els hi expliqueu als vostres fills i filles?

Marga: Als meus fills els hi agrada que els expliqui que he estat reunida amb el Director i els professors…  De vegades els hi explico les sortides i les colònies que faran, nou material que tindran a l’escola, nous projectes dels seus cursos, quines assignatures han tingut bons resultats en les proves diagnòstiques i quines no tan bons, parlem sobre el menjador… Els agrada veure que els seus pares fan escola i s’involucren en la seva educació.

Daniel: A les meves filles els dic que el papa ha d’ajudar al cole per tal que funcioni bé i les nenes i els nens puguin aprendre molt, que per això va a aquestes reunions.

Us tornareu a presentar?

Marga: Tot i que l’experiència ha estat molt positiva, no em tornaré a presentar, perquè crec que és bo que els càrrecs siguin rotatius i que vagi entrant «sang nova» al Consell Escolar.

Daniel: Em tornaré a presentar i que les famílies decideixin si volen que jo sigui un dels seus representants dins del seu consell escolar.

Resum Consell Escolar 6 d’octubre 2015

Rubén Casellas s’acomiada del Consell Escolar ja que deixa la presidència de l’AMPA. Des de la direcció del centre se li agraeix la seva tasca es felicita al Daniel Castillo, nou president.

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:
 1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
          
 1. NOU REPRESENTANT CONSELL ESCOLAR SECTOR PARES/MARES.
         S’informa que deixa de formar part del Consell Escolar del sector mares/pares l’Olga Álvarez i entra en el seu lloc Shaila Abé.
 1. PLANTILLA I PERSONAL CURS 2015/16.
         El Director transmet al Consell les complicacions d’aquest inici de curs.
S’informa de la dotació de personal per aquest curs: 24 persones i mitja, que es cobreix amb 28 mestres degut a les reduccions de jornada que tenen alguns professors. El Director explica la plantilla de mestres per aquest curs 2015/16 i les assignacions de les diferents coordinacions.
 1. APROVACIÓ SORTIDES I COLÒNIES CURS 2915/16.
          S’informa que el divendres 12 de febrer serà festiu local.
La Secretària fa una lectura de les sortides pedagògiques programades per aquest curs 2015/16. S’aproven les sortides i colònies d’aquest curs.
 1. PLA ANUAL CURS 2015/16.
         El Cap d’Estudis explica el Pla Anual d’aquest curs, esmenta els objectius que s’han proposat i les actuacions que es faran.
La Margarita demana quines actuacions s’han fet per millorar els resultats de l’anglès. El Cap d’estudis explica que cada grup classe té una hora a la setmana d’anglès amb grup sencer i una hora cada quinze dies amb mig grup per treballar la llengua oral.    
 1. PRESENTACIÓ PROJECTE MENJADOR CURS 2015/16.
         El Director presenta el projecte de menjador pel curs 2015/16, esmenta els punts que el conformen i el facilita per tal de que tots puguin revisar-lo.
S’informa de que el servei de menjador té molt èxit, aquest curs es queden a dinar a l’escola uns 200 alumnes.
  
 1. INFORMACIÓ BEQUES MENJADOR.
En total s’han tramitat 80 peticions, de les quals 57 han estat concedides i 23 denegades.
 1. APROVACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
         El Daniel explica les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola i presenta dues noves activitats per aquest curs, que són el bàsquet i la guitarra. S’aproven.
 1. INFORMACIONS VÀRIES.
         – El Director comenta la reunió que ha fet juntament amb l’AMPA a Serveis Territorials. L’informació està penjada al bloc de l’AMPA.
– S’informa que el Departament ha dotat a les escoles d’un nou sistema d’impressió, amb un número determinat de fotocòpies per curs.
– S’explica que aquest curs es treballarà el tema: Patrimonis de la humanitat, durant la setmana cultural.
– Es comenta que l’escola participarà amb la setmana solidària del 19 al 23 d’octubre recollint aliments i roba.
 1. PRECS I PREGUNTES.
         – La Margarita explica el neguit que tenen algunes famílies de 3r , del moment de la dutxa dels alumnes després de l’activitat física.
S’explica que hi ha dos radiadors dins dels vestuaris i que al iniciar-se la dutxa a 3r normalment hi ha neguit per part de les famílies però que són prou autònoms per fer-ho i les instal·lacions són les adequades.

Resum Consell Escolar 22 de juny de 2015

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. S’informa sobre la plantilla pel curs 2015-16: El proper curs hi haurà les següents classes: 2 P3, 2 P4, 1 P5, 2 primers, 2 segons, 2 tercers, 2 quarts, 2 cinquens, 1 sisè.
La dotació de mestres queda de la següent manera:

 • Aula d’acollida: De l’actual dotació d’un mestre es passa a la meitat.
 • Educació Especial: 2 mestres (1 farà tutoria a primària)
 • Eduació infantil: 7 mestres (com ara)
 • Anglès: 2 mestres (1 plaça nova definitiva)
 • Educació física: 2 mestres
 • Música: 1 mestre
 • Educació primària: 9,5 mestres (vindran 2 nous definitius i 2,5 sense plaça definitiva)

A 3er curs, de moment es mantenen les dues classes amb un total de 33 alumnes. Tot i això, s’haurà d’esperar al setembre per conèixer les possibles baixes i veure el nombre total d’alumnes definitiu.

3. S’aprova la memòria anual: Es fa una exposició dels objectius i una valoració dels resultats. Es posa èmfasi en les dificultats de dur a terme innovacions pedagògiques i en la dificultat que tenen els mestres per formar-se, doncs amb les retallades s’ha suprimit la formació externa. També s’incideix en el foment de la lectura i en els projectes relacionats com són les diferents activitats que organitza la comissió de biblioteca (paradeta de llibres, decoració biblioteca, jocs florals, biblioteca d’aula, …). Es demostra que una millor capacitat lectora millora els resultats acadèmics.
Per millorar l’equitat es va posar en marxa de nou l’aula d’acollida gràcies a que aquest curs s’ha tingut una dotació sencera. Pel curs vinent, amb el mateix nombre d’alumnat es tindrà mitja dotació menys.

4. Pla lector: S’aprova el pla lector pel proper curs. Aquest document permet organitzar les tasques a realitzar a fi de potenciar la lectura.

5. Resultat proves diagnòstiques 3er. Es comenta que han estat molt extenses i complexes i han trencat la dinàmica del curs.  Tot i les disputes polítiques que van haver-hi al se voltant es consideren unes proves ben fetes i que han aportat informació valuosa. S’avalua únicament català, castellà i matemàtiques. El percentatge d’alumnes que superen les proves ha estat: Català 54%, Castellà 63%, Matemàtiques 78%.

6. Resultat proves competències bàsiques 6è: En resultat general s’ha empitjorat respecte el curs passat.

 • Català: 31% no superen, 27% Superen mig /baix, 35% superen mig/alt, 7% Superen alt
 • Castellà: 20% no superen, 31% Superen mig /baix, 31% superen mig/alt, 17% Superen alt
 • Anglès: 50% no superen, 20% Superen mig /baix, 20% superen mig/alt, 10% Superen alt
 • Matemàtiques: 23% no superen, 50% Superen mig /baix, 8% superen mig/alt, 17% Superen alt

La mestre d’anglès comenta que la prova d’anglès tenia molta dificultat i fins i tot algunes preguntes eren de difícil comprensió.

7. Quota de material, sortides i colònies curs 2015/2016: Es comenta que pràcticament tothom ha pagat la quota de material d’aquest curs. Respecte a les colònies, un 75% d’alumnes van a anar a les colònies de P5 i 2on i un 83% a les de 4art i 6è.
S’aproven els preus pel curs 2015-16:

 • Material: 65€
 • Sortides: 75€
 • Colònies: 150€

8. Menjador: Es passa la memòria que el·laborat l’empresa amb la valoració del servei, incidències, etc. El servei l’utilitzen una mitjana de 170-180 alumnes. Pel curs vinent s’aproven els mateixos preus: 6,3€ /dia fixes, 6,7€/dia esporàdics. El compte del menjador té un saldo de 30.153€. Aquests diners, s’utilitzen per comprar maquinària, reparacions, …

9. Informacions vàries:
El dia 29 de juny es farà la reunió amb les famílies noves de P3.
Hort escolar: Finalment no es va poder preparar el terreny, doncs els nens i nenes que van venir es van trobar amb dificultats alhora de cavar el terreny.
Ajuts de menjadors: S’han rebut un total de 80 peticions

El representant de l’AMPA informa:

 • Estat de les converses amb el Departament respecte les obres a l’escola: Durant la Setmana Santa van venir tècnics de prevenció a inspeccionar els edificis. En dies posterior tècnics de l’empresa Suma han vingut a realitzar medicions. Ha vingut un inspector de treball a inspeccionar els edificis. De totes les inspeccions es desprèn que les cobertes del gimnàs, escola i caseta de l’AMPA estan en mal estat i necessiten una reparació urgent. La més necessària és la del gimnàs doncs no disposa de protecció mentre que la de l’escola al tenir fals sostre no és tan urgent. La de l’AMPA també és urgent. En l’ultima reunió amb el Departament al mes de juny,  es discuteix sobre aquestes conclusions i se’ns informa que: S’ha decidit enderrocar la caseta de l’AMPA ja que el Departament no la vol arreglar. S’està a l’espera de l’informe de viabilitat de l’empresa SUMA el qual ha de concloure si és preferible fer una remodelació dels edificis o enderrocar-los i fer una escola nova. El resultat d’aquest informe es tindrà durant l’estiu. També se’ns informa que es farà un estudi de medició de l’aire abans i després d’enderrocar la caseta a fi de tranquil·litzar a les famílies sobre la presència de partícules de fibrociment a l’aire. També se’ns diu que l’estat de les parets de l’edifici és correcte i el fet que caigués una prestatgeria és degut al mal estat del guix. Es recomana a l’escola que es revisin tots els elements que pengen de les parets. Des de l’AMPA, s’informa que de moment no hem rebut cap planificació per part del Departament sobre les obres de la caseta i que s’ha demanat una resposta per correu electrònic sobre aquesta planificació, la de l’estudi de l’aire i l’estat de l’informe de l’empresa Suma. S’informa també que degut a l’enderrocament de la caseta, s’haurà de buidar i traslladar tot el material. L’escola ens ha cedit un espai a fi de guardar les nostres coses i poder desenvolupar la nostra activitat el curs vinent. 
 • Socialització de llibres: S’informa que degut a l’aplicació de la LOMCE, l’escola ha decidit canviar tots els llibres de primària. Aquest fet afecta al projecte de reutilització doncs, s’hauran de comprar llibres nous per als cursos de 3er a 6è i no es podran reutilitzar els existents. La comissió de llibres ha realitzat un estudi econòmic de la despesa que això suposa per a l’AMPA i ha conclòs que una part d’aquesta despesa, uns 6.000€ aproximadament  els pot assumir amb tot el romanent del compte de socialització, la resta, uns 2.000€, els assumirà l’AMPA amb una part dels beneficis d’aquest curs i del pressupost de l’any vinent si calgués. S’ha decidit fer-ho així per no haver de fer pagar a les famílies una part d’aquesta despesa. Es demana als mestres que insisteixin als alumnes i a les famílies en que cal conservar aquests llibres. 
 • Renovació de la junta. S’informa que cinc membres de la junta, entre ells el president i representant de l’ampa al consell, no renovaran el càrrec el proper curs. El president aprofita per acomiadar-se dels membres del consell escolar, desitjant que la propera junta segueixi amb totes les activitats i projectes actuals i segueixi col·laborant amb l’escola en les seves activitats i també econòmicament, sempre que sigui possible. 

10. Precs i preguntes:
Per part dels representants dels pares i mares:

 • S’agraeix la feina del Rubén (president AMPA).
 • Es pregunta si l’escola s’ha plantejat proposar l’horari continuat (només matí). Des de la direcció es comenta que el millor seria que fos una proposta de les famílies i que per poder-se plantejar al Departament hauria de tenir el suport del 80% de les famílies. 
 • Es proposa que l’escola estudiï la possibilitat de fer les colònies en els Camps d’Aprenentatge.
 • S’exposa la preocupació de les famílies pel tema de la uralita i es transmet el recolzament a qualsevol iniciativa proposada per l’escola o l’AMPA.

Resum Consell Escolar 19 de maig de 2015

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de l’horari del curs 2015-16: De 9 a 12:30 i de 15 a 16:30
3. Aprovació del Calendari del curs 2015-2016

 • Inici: 14 setembre  
 • Fi: 21 juny (dimarts)
 • Nadal: Del 23 de desembre al 7 de gener 
 • Setmana Santa: Del 18 al 28 de març.

4. Aprovació dels dies de lliure disposició: 7 de desembre, 8 de febrer, 18 d’abril i 17 de maig.
5. Aprovació de la jornada continuada que es farà els dies22 de desembre i  del 6 al 21 de juny.
6. Aprovació de l’adapatació de P3: 14, 15 i 16  de setembre: Un grup de 9 a 10:30 i  un altre d’11 a 12:30. Per la tarda entrevistes
7. Aprovació Educació Física a la piscina: Com en cursos anteriors les classes de Cicle Mitjà faran la classe d’Educació física a la piscina del Poliesportiu de Santa Eulàlia. Les classes es faran durant el 3er trimestre, dilluns o divendres tarda segons el curs. Aquesta activitat està promoguda per l’Ajuntament de L’Hospitalet.
8. Aprovació de sortides

 • 5 de juny: 4art curs. Sortida a la Plaça Pius XII (Santa Eulàlia) a fi de veure les paradetes amb els articles dels alumnes de les escoles que participen en el projecte de formar una cooperativa. La idea és poder participar d’aquest projecte el curs vinent.
 • 26 de maig: 3er curs: Canvi de la sortida al Naturpark que s’ha hagut de suspendre per la pluja. 
 • 22 de maig: 2on curs Sortida a la bústia de la plaça dels veïns per enviar les cartes a l’amic invisible.

9. Aprovació del casal d’estiu promogut per l’AMPA i organitzat per l’empresa DiverJoc
10. S’aproven les activitats extraescolars presentades per l’AMPA: Iniciació esportiva, bàsquet, anglès, gimnàstica artística, judo, piscina, repàs, patinatge, música, guitarra, danses modernes. A principi del curs vinent, s’informarà de les activitats definitives amb els seus dies i horaris.

S’aprova l’acollida de matí i tarda

11 S’aprova els Patis Oberts. De moment la valoració és positiva, doncs el dilluns tot està en perfectes condicions.
12. Preinscripció:
P3: 36 + 12 que havien posat altres opcions
P4: 0 + 4 que havien posat altres opcions
P5: 0
1er 0 + 1 que havien posat altres opcions
2on 1 (No entrarà per falta de places)
3er 0 (no s’ha ofert cap plaça)
4art 1

Respecte al 3er curs s’està a l’espera de la dotació de plantilla que assigni la Generalitat, doncs tot indica que la intenció del Departament és reduir els dos cursos a un, però amb el nombre d’alumnes actuals això no seria possible. El més probable és que redueixi en 1/2 la dotació de personal. A finals de mes es preveu que es conegui la decisió, l’escola quan ho sàpiga ho comunicarà a l’AMPA i aquesta a les famílies.

13 Hort escolar: Gràcies a una col·laboració amb un centre que acull a nens i nenes amb necessitats educatives especials, alumnes d’aquesta escola i un educador vindran els dies 15 i 16 de juny a preparar el terreny que hi ha al costat de la caseta de l’AMPA. Posteriorment es plantaran els planters que els nostres alumnes fa temps que porten preparant.Tot i que no és la millor època de l’any per començar l’hort, s’ha volgut aprofitar aquesta col·laboració i la idea és veure també si l’hort no pateix cap acte de vandalisme durant l’estiu. Pel curs vinent es buscarà la implicació dels mestres i famílies que hi vulguin col·laborar.

14 Varis:
S’han replantat els arbres fruiters que uns vàndals havien arrancat.
El dia 12 de juny els alumnes de 6è plantaran un nou arbre, en aquest cas, una perera.
S’ha hagut de comprar un forn mixte per a la cuina. El forn, la instal·lació, canonades, etc ha costat un total de 9.500€ que ha pagat l’escola
S’han realitzat les proves de competències bàsiques de 6è
S’han realitzat les proves diagnòstiques de 3er.
Els alumnes de 5è han estat eliminat de la Lliga dels Llibres.
Es demana la valoració als representants dels pares i mares de l’exposició de treballs. Es valora molt positivament pel fet que les famílies puguin veure els treballs i perquè als nens i les nenes els fa molta il·lusió poder-los ensenyar.  Es comenta la possibilitat de fer-la un dia que no coincideixi amb tantes activitats extraescolars. De cara al curs vinent, s’estudiarà tot i que es difícil doncs cada dia hi ha activitats.

Per part de l’AMPA:
S’informa i s’aprova l’acollida de tarda durant la jornada intensiva.
S’informa de les diferents accions que la comissió d’obres està duent a terme:

 • El mes de febrer vam tenir, juntament amb l’escola, una reunió al Departament d’Ensenyament, en la qual se’ns va informar que la Generalitat estava estudiant l’estat de les cobertes del gimnàs i de l’escola. Amb aquest estudi, el Departament demanaria una valoració econòmica a fi de proposar la substitució d’aquestes cobertes. En cas d’aprovar-se s’intentaria realitzar aquesta obra durant aquest estiu. Durant la Setmana Santa, va visitar l’escola un tècnic de prevenció de Riscos, que a instàncies del Síndic de Greuges, ha de realitzar un estudi sobre l’estat de l’edifici. Durant aquests dies, tècnics de l’empresa Suma, han estat visitant l’escola i realitzant «cates». Segons els tècnics ja s’han fet totes les medicions necessàries i ara només queda redactar l’informe. 

Fa una setmana. l’AMPA va demanar una nova reunió amb el Departament per conèixer de primer mà, el resultat d’aquest informe i perquè se’ns confirmi si es faran obres a l’escola aquest estiu o no. A dia d’avui, encara no hem obtingut resposta. 

 • La comissió d’obres, va concertar una visita de l’alcaldessa, la sra Núria Marin, que va venir a l’escola acompanyada de membres de la regidoria de Santa Eulàlia i de la Regidoria d’Educació, entre ells,  el regidor Lluís Esteve. La visita va tenir lloc el dia 14 de maig i  se li va explicar la situació de l’escola posant de relleu els principals problemes que fa anys que reclamem: substitució de les cobertes de fibrociment, revisió de les parets de l’edifici, substitució de les plaques del sostres de porexpan, necessitat de tenir una sortida i escala d’emergència. La sra Núria Marin ens va explicar, que tot això que reclamem respecte a l’edifici es competència de la Generalitat i que l’Ajuntament no hi pot fer-hi res, tot i que es va mostrar molt preocupada pel tema de la sortida d’emergència.
 • Xarxa Groga: Vàries AMPAs de la ciutat, entre les quals està la nostra, han impulsat juntament amb altres entitats,  la Xarxa Groga de l’Hospitalet. La presentació es va fer el dia 16 de maig amb un gran èxit de participació. Des de l’AMPA animem a l’escola a adherir-se a la xarxa i a participar activament a les assemblees i activitats que es realitzin. 

Precs i preguntes:
Per part dels i les representants dels pares i mares:

 • Es comenta que una classe de 4art es va quedar castigada sense fer educació física per portar-se malament i no es veu bé doncs s’hauria d’haver tractat d’un altra manera, fent una classe teòrica per exemple. Des de l’escola es comenta que el millor hauria estat anar a parlar amb el mestre i en cas de no rebre una explicació satisfactòria, parlar-ho amb la direcció. 
 • Es felicita a l’escola per la iniciativa que s’ha dut a terme a 4art on els alumnes han hagut de preparar una conferència sobre un tema lliure i exposar-ho a la classe. El cap d’estudis, comenta que aquesta iniciativa forma part de les mesures destinades a millorar la lectura, doncs millorant l’expressió oral, es millora la comprensió lectora. 

Resum Consell Escolar 29 de gener de 2015

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. S’aprova la liquidació del pressupost de l’any 2014.
3. S’aprova el pressupost per a l’any 2015. S’informa que s’ha cobrat el 93,2% de la quota de material del 1er trimestre i el 76% de les colònies.
4. Aprovació de les sortides. S’anul·la la sortida de P4 el 21 de maig al laberint i es canvia pel 22 d’abril a l’hípica «Les tanques». 
Noves sortides que estaven pendents de conèixer la data: 

 • 28 de maig 2on curs al teatre Juventut «Musiquetes». 
 • 4 de juny 3er curs Can Buixeres «Donem la llauna»
 • 6è curs visita als instituts Santa Eulàlia i Bisbe Berenguer. Pendent confirmació.

5. Informacions vàries

 • 24 de febrer Portes obertes per a les famílies que fan la matriculació el proper curs.
Per part de l’AMPA s’informa:
 • Assistirem a les portes obertes per fer la nostra presentació. Al igual que l’any passat es farà alguna presentació diferent amb la presència de Frederic Mistral o alguna altra cosa que faci més original les portes obertes. 
 • Col·laborarem econòmicament amb els premis dels Jocs Florals i organitzarem conjuntament amb la Biblioteca l’intercanvi de llibres per Sant Jordi.
 • S’estan duent a terme reunions amb altres AMPAs, a fi de fer visibles les nostres reivindicacions respecte a la construcció de la nova escola o l’adequació de les instal·lacions actuals. El proper dia 5 de febrer tenim una reunió amb els Serveis Territorials de la Generalitat. 

Resum Consell Escolar 10 de desembre de 2014

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Canvi del dia de lliure disposició. Inicialment s’havia escollit el divendres 22 de maig doncs el dia 25 era festa local. Com el dia 24 hi ha eleccions municipals, l’ajuntament de l’Hospitalet ha decidit passar la festa local al dia 1 de juny. Per això, s’aprova canviar el dia de lliure disposició al divendres 29 de maig. 
3. Ajudes al menjador: S’informa que la 2a convocatòria s’han sol·licitat 20 ajudes i que aquestes encara no han estat resoltes pel Consell Comarcal. 
4. S’aprova el canvi de data de la sortida de 5è a Cantània que passa del 30 d’abril a la tarda al 18 de juny al matí. 
5. Informacions vàries:

 • 13 de novembre: Es va realitzar el simulacre d’evacuació. Es van detectar problemes amb les llums d’emergència que ja s’estan arreglant. 
 • Matrícula viva: Des del 15 de setembre hi ha hagut 35 baixes i 37 altes. Es torna a comentar que aquest fet dificulta la tasca dels mestres.
 • Instàncies a l’Ajuntament: 
  • A conseqüència dels recents actes de vandalisme (2 intents de robatori, trencament de vidres, etc.) es presenta una instància demanant més presència policial i que es pugi l’alçada de la tanca del costat Gran Via. 
  • Sovint hi ha vehicles aparcats a la sortida de l’escola que dificulten l’entrega dels alumnes a les seves famílies. Aquests vehicles son moltes vegades de manteniment del propi ajuntament o de serveis de repartiment (material, menjador, …). Es demana reservar 3 places d’aparcament per aquests vehicles (no per a personal de l’escola) a la zona verda que moltes vegades està lliure. Encara no s’ha rebut resposta però «oficiosament» està denegada.
 • El director demana al representant de l’AMPA que si l’associació ho creu convenient presenti també els escrits en nom de l’AMPA. El representant hi està d’acord. 
 • El dia 23 de desembre es farà jornada continuada
 • Obres als lavabos: Encara no s’ha signat l’acabament de les obres doncs continuen els problemes amb les arquetes. 
 • S’ha comprat 5 ordinadors amb el romanent de material i sortides. El cost és de 3.478€. En aquest apartat es comenta que fins ara l’escola podia comprar aquest tipus de material a la botiga que volgués però que a partir d’ara i per decisió del Departament només ho podrà fer mitjançant Telefonica, doncs aquesta empresa ha signat un conveni amb la Generalitat. Els preus que ofereix aquesta companyia són més cars que els que es poden trobar a les botigues habituals. 


Per part de l’AMPA s’informa:
El dissabte 20 de desembre hi haurà una manifestació per reclamar la construcció dels edificis de les dues escoles que estan en barracots (Paco Candel i Ernest Lluch) i les 5 que fa anys que esperen un edifici nou (Frederic Mistral, Milagros Consarnau, Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra). Es demana que la Generalitat deixi de subvencionar les escoles d’elit com les 3 que tenim a la ciutat pertanyents a l’Opus Dei (Avantis, Xaloc i Pineda) i que reben cada any 4,5 milions d’Euros. Es convida a assistir a la cercavila reivindicativa que començarà a les 11h  a l’escola Ernest Lluch i finalitzarà a les 13h davant del Xaloc.

Consell escolar extraordinari

Aquest consell escolar extraordinari té un únic punt que és la constitució del nou consell escolar. En el sector de mestres entren a formar part la Serrat i el Miquel. En el sector de pares i mares s’incorporen l’Olga, la Puri i la Rebeca.

Es comenten els resultats de les votacions i es destaca la molt baixa participació doncs només van votar 20 persones de les 511 del cens, és a dir un 3,91%.

Amb l’entrada en vigor de la LOMCE el consell escolar passa a ser un òrgan merament informatiu però la voluntat del director del centre és que mantingui les mateixes funcions que tenia abans:

 • Aprovar el Projecte Educatiu (PEC).
 • Aprovar la Programació Anual (PAC).
 • Aprovar les Normes de funcionament (NOF).
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar els pressupostos i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en la resolució de conflictes.
 • Aprovar les Activitats Extraescolars proposades per l’AMPA.
 • Participar en les avaluacions del centre (proves diagnòstiques).

El Consell es reunirà un cop al trimestre, a més d’un cop al principi de curs  i un altre al final. En total hi haurà doncs 5 reunions.

Es nomenen els membres que formaran part de les comissions

 • Permanent: Aprovar coses puntuals que necessitin fer-se d’urgència, com per exemple l’anul·lació d’activitats. La representant dels pares i mares en aquesta comissió serà la Rebeca González.
 • Econòmica: Modificació puntual del pressupost. La representant dels pares i mares en aquesta comissió serà la Puri González.
 • Convivència: Vetllar per l’aplicació del decret de drets i deures dels alumnes. Resolució de conflictes que siguin urgents. La representant dels pares i mares en aquesta comissió serà l’Olga Álvarez.

.

Resultat votacions Consell Escolar

El resultat de les eleccions ha estat el següent:

Vots: 20
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0

Puri González-Nicolás 14
Olga Álvarez 13
Rebeca González 13
Shaila Gema 5

Entren a formar part del Consell Escolar:

Puri González-Nicolás (4art)
Olga Álvarez (2on)
Rebeca González (4art)


Aquest any la participació ha estat la més baixa dels últims anys:

2008 – 24 vots
2010 – 40 vots
2013 – 52 vots

Resum consell escolar 13 d’octubre del 2014

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:


1. S’aprova l’acta del consell anterior.

2. Es llegeix la llista de tutors assignats per classe i els especialistes. Com a principals novetats:

 • Tenim una tècnica d’educació infantil (TI).
 • Tenim una dotació sencera per a l’aula d’acollida.
 • Hi ha 11 persones noves.
 • Tenim una vetlladora durant 5h.

3. S’aprova el calendari de sortides i colònies

4. Es presenta i s’aprova la Programació General Anual. L’escola s’ha marcat 2 grans objectius:
 • Millora de l’èxit escolar
  • Innovació metodològica
  • Incrementar la lectura
  • Fomentar la cultura evolutiva, Foment de l’esforç i responsabilitat personal.
  • Formació dels mestres
 • Millora de l’equitat i cohesió social
  • Atenció individualitzada. Escola inclusiva.
A fi d’assolir els objectius, entre altres actuacions, es faran proves internes a final de cada     curs. Seran proves per competències.Es farà una exposició de treballs al gener i final de curs
Es faran grups reduïts a Matemàtiques (combinat amb aula d’informàtica)  i llengua catalana (combinat amb biblioteca).

5. Es presenta una modificació del pressupost aprovat el curs passat a fi d’incloure la despesa realitzada en el mobiliari del pati d’infantil. La despesa ha estat de 4.322€ (mobiliari i instal·lació). Es modifica el pressupost disminuint les partides de despeses d’oficina, altres i romanent. S’aprova la modificació.

6. S’aproven les activitats extraescolars presentades per l’AMPA.
7. S’aproven els torns i horaris de patis. Infantil (3 mestres) Primària (5 mestres).
8. S’informa de les ajudes de menjador:
 • 8 alumnes rebran el 100%
 • 18 alumnes rebran entre el 50 i el 99%
 • 7 alumnes resten en llista d’espera.
9. Informacions vàries. Per part de l’escola:
 • S’informa que avui mateix hi ha hagut una visita per comprovar la finalització de les obres dels lavabos de P3 i que aquestes s’han donat per acabades. 
 • Es farà una recollida d’aliments durant la Setmana Solidària.
 • Es farà una recollida de roba el 27 d’octubre.
 • Es presenta el projecte de menjador.
 • Es compraran ordinadors a fi que cada aula tingui un ordinador.
 • El gimnàs el continuaran fent servir les entitats AESE i Castellers.
 • Aquest any hi ha eleccions al consell escolar. Deixen el seu càrrec 3 representants dels pares i mares.
Per part de l’AMPA:
 • El Diumenge Verd es farà el 16 de novembre. 
 • Aquest any es vol potenciar l’escola de pares amb una programació estable i definida a principi de curs. Començarem amb el curs “Emocions en família” que es durà a terme durant el mes de novembre i desembre
 • Juntament amb l’escola i el PAEF hem organitzat una xerrada dirigida especialment a les famílies de primària. El títol és “Mòbil, ordinador, tablet… com posem límits”. La xerrada es farà el dimarts 25 de novembre de 16:45 a 18:15.

10. Precs i preguntes
Pe part dels representants dels pares i mares:
 • Es pregunta perquè a 4rt s’imparteix assignatura de Valors socials, quan, segons la LOMCE hauria de ser només a 1er, 3er i 5è. S’informa que ha estat un malentès i ja s’ha corregit l’horari. Es farà tutoria en comptes d’aquesta assignatura. 
 • S’informa que hi ha un grup de nens i nenes recollint signatures a fi que també es compri alguna cosa pel pati dels grans. Es demana que des de l’escola se’ls motivi a fer-ho i que no els treguin la il·lusió. 
 • S’exposa que algunes famílies d’infantil han mostrat certa preocupació perquè els seus fills i filles surten cantant sovint cançons en castellà i els preocupa que la llengua vehicular de la classe sigui el castellà. Des de l’escola i especialment els mestres d’infantils asseguren que això no és així, que la llengua vehicular és el català i que les famílies poden estar tranquil·les en aquest sentit. 
Per part del representant de l’AMPA:
 • A petició d’una família es pregunta perquè al menjador els nens i nenes han deixat de rentar-se les dents com es feia en cursos anteriors. Es respon que la quantitat d’alumnes actuals que es queden al menjador (160-170) fa molt difícil que amb el nombre de monitors es pugui controlar. A més quan es feia, hi havia nens que s’intercanviaven raspalls, es perdien, etc. Tot i això, si algun alumne es porta el raspall, es pot rentar les dents. De fet, alguns alumnes ja ho estan fent. 
 • S’informa que hi ha un projecte d’emprenedoria que impulsa l’Ajuntament de l’Hospitalet destinat als alumnes de cicle superior i que consisteix en formar una cooperativa. Es pregunta si aquest projecte s’ha ofert a l’escola i si és factible dur-lo a terme. Es respon que el projecte se’ls va presentar el curs passat però a finals de juny quan no hi havia temps per estudiar la seva viabilitat. A més aquest curs s’afegeix el fet que la mestre de 5è és nova. Tot i així es va comentar a l’Ajuntament que si la proposta els arribava durant el mes de març abril, l’estudiarien. 
Per part del representant de l’Ajuntament.
 • S’informa del canvi de data de la festa local del 25 de maig (2ª Pàsqua) al 1 de juny. 

Resum consell escolar 25 de juny del 2014

Seguint l’ordre del día es tracten els següents temes:

1. S’aprova l’acta del consell anterior.

2. Plantilla curs 2014/2015:

 • Aula acollida: 1
 • Educació especial: 2
 • Infantil: 7
 • Anglès: 2
 • Educació física: 2
 • Música: 2
 • Primària 9 1/2. Queden per cobrir 3 1/2

El curs vinent s’incorporen 10-11 persones noves (50% plantilla).
Respecte al curs passat es guanya mitja persona. S’ha aconseguit 1 dotació sencera per a l’aula d’acollida (l’any passat teníem mitja).

3. Es comenten els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è:

 • Català: Estem una mica per sota de la mitjana de Catalunya, però hem millorat respecte l’any passat. Estem al nivell Mitjà-Baix
 • Castellà: Estem per sobre de la mitjana i ens situem al nivell mitjà-alt. Hem millorat bastant respecte l’any passat. 
 • Anglès: Estem per sota de la mitjana en un nivell mitjà- baix. S’ha empitjorat respecte l’any passat, sobretot en expressió escrita (s’explica també que la prova era força més difícil que el curs anterior).
 • Matemàtiques: Estem per sobre de la mitjana en un nivell mitjà-alt. S’ha millorat bastant respecte el curs passat. Alguns alumnes estan a un nivell Alt.

4. S’aprova la Memòria Anual de Centre. Es repasen els objectius marcats a principi de curs en el Pla Anual de Centre i el seu assoliment o no. S’han realitzat la majoria d’activitats proposades i s’han assolit la majoria d’objectius plantejats.

5. Quota de material, sortides i colònies: Gràcies a un major control de les despeses i al romanent del que disposa l’escola les quotes s’han pogut rebaixar un total de 30€ respecte al curs passat. Queden de la següent manera:

 • Material: 65€
 • Sortides: 70€
 • Colònies: 150€

Igual que el curs passat es podrà pagar en 3 plaços.

6. Menjador escolar: Continua la mateixa empresa COALME i els preus segueixen sent els mateixos que el curs passat: 6,30€ els fixes i 6,70€ els esporàdics.
Aquest curs han fet ús del menjador una mitjana de 160-170 alumnes cada dia.

7. S’aproven les activitats extraescolars proposades per l’AMPA: Iniciació esportiva, taller d’art, anglès, gimnàstica, judo, piscina, multiesport, repàs, patinatge, art&dance i danses modernes.
S’aprova també una activitat per a pares i mares que encara està per determinar.
S’aprova l’acollida matinal i de tarda que estarà gestionada per la mateixa empresa DiverJoc.

8. Informacions vàries:
El curs vinent els alumnes s’enduran els examens a casa perquè els pares i mares els puguin veure. Després es retornaran a classe. (aquesta va ser una petició realitzada per una representant dels pares i mares en un consell anterior).
L’escola està estudiant la possibilitat de comprar mobiliari pel parc d’infantil.

9. Precs i preguntes.
El representant de l’AMPA agraeix a les tutores de 3er a 6è la seva col·laboració a l’hora de recollir i classificar els llibres socialitzats doncs han facilitat molt la feina a la comissió de llibres.