RESUM ACTA ASSEMBLEA GENERAL 3 JUNY 2016

RESUM ACTA ASSEMBLEA GENERAL 3 JUNY 2016
Primer de tot es demana a les famílies assistents que es registris com a assistents a la mateixa.

1.      Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Dani, com a president, explica que amb anterioritat s’ha enviat a traves de correu electrònic l, acta anterior, es fa un breu resum de la mateixa, donant-se per  aprovada sense cap vot en contra.

2.      Estat de la reforma integral de l’escola
Laura de la comissió d’obres ens explica com va anar l’ultima reunió amb el Departament d’Educació, desprès de contactar amb Obres Públiques l’obre finalment esta licitada. Sis o set empreses s’han presentat i està pendent d’adjudicació. Es comenta la voluntat de fer l’escala d’incendis per part de l’Ajuntament. Sembla que l’Ajuntament vol retirar l’escenari.

3.      Estat dels comptes
Enrique com a tresorer presenta el Balanç i el pressupost per l’any 2016-2017 , alguns pares comenten el tema de la partida de la socialització de llibres, es una partida important que queda reflectida en el pressupost altres anys no sortia reflectida, però com l’Ajuntament demana un pressupost totalment quadrat amb  l’estat de comptes actual de l’entitat, tot queda reflectit en el balanç.

4.      Col·laboració amb les comissions
Es comunica que hi ha vacants a la vocalia de Roba Esportiva i a Extraescolars. L’AMPA farà campanya per tal de promoure l’ocupació d’aquets llocs per tal de garantir un bon funcionament de les comissions.

5.      Valoració del curs.
Es realitza una petita valoració del curs i és molt positiva. Una mare planteja un debat sobre la bona feina que fa l’AMPA en la demanda de les reformes de l’escola i el paper que hauria de jugar l’escola en aquesta demanda.

6.      Precs i preguntes
Shaila presenta la idea de la Comissió de Biblioteca per col·laborar amb la comissió de biblioteca de l’escola. S’ha de perfilar la iniciativa.

Assemblea General Extraordinària

Famílies!

Us convoquema a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc aquest dijous 28 de gener a les 16.45h a la sala de la Biblioteca de l’escola. A continuació teniu l’ordre del dia.

Si necessiteu servei de canguratge, envieu-nos un correu indicant el nom i curs dels vostres fills/es.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació (si s’escau) de l’acta de la sessió anterior, enviada per correu electrònic.
2. Estat de la reforma integral de l’escola.
3. Estat dels comptes.
4. Col•laboració amb les comissions i creació dels delegats de cada curs.
5. Precs i preguntes.

Resum Assemblea General de l’AMPA (2 octubre 2015)

El divendres 2 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior que s’havia enviat per correu electrònic.
2. S’aprova el Balanç del curs 2014-15. Respecte a les despeses bancàries, una família fa menció a la possibilitat de canviar d’entitat bancària, però el president explica, que es treballa amb La Caixa, per la comoditat dels codis de barra per als diferents cobraments, i la proximitat a l’escola.
3. S’aprova el Pressupost del curs 2015-16. S’informa que la Junta sortint, ha de presentar un pressupost, però s’adverteix les famílies, que serà un pressupost conservador i subjecte a canvis posteriors, per part de la nova Junta que surti elegida en aquesta assemblea general. Durant l’explicació de les diferents partides establertes, s’insisteix en que és un pressupost “continuista”.
Respecte a l’ingrés per part de les quotes de les famílies associades, aquest curs s’ha començat amb menys, però s’espera que com cada curs, en els següents mesos, les famílies que van necessitant diferents serveis de l’ampa, s’aniran donant d’alta, encara que aquest curs, existeix la possibilitat d’acabar amb menys socis, ja que P3 i P5, en no portar llibres, no s’han associat més que un parell de famílies fins ara.

4. S’aproven els nous vocals. S’explica la necessitat imperiosa de cobrir les baixes que s’han presentat aquest curs a la Junta, sobretot la de President, Secretària  i Tresorera, ja que sense aquests tres càrrecs, caldria dissoldre l’ampa. Es van indicant les baixes, agraint el treballat realitzat  i es presenten les propostes rebudes, alhora que es pregunta si algú vol formar part de la Junta, quedant finalment formada  per: 

President: Daniel Castillo (1er).
Secretària: Mònica Muñoz (P3).
Tresorer: Enrique Rueda (2n i 1r).
Vocals de Festes: Neus Alarcón (P3) i Ana Martínez (P4).
Vocals d’Activitats Extraescolars i Acollida: Ferran Manzanares(2n) i Maite Benach (2n i 1r).
Vocals de Llibres: Oscar Berger (P4 i 1r), Olga Gómez (2n) i Ashraf Ben (P4).
Vocal de Roba Esportiva: Cristina Brau (1er).
Vocals de Comunicació i Participació: Carlos Guinart(P4) i Shaila Abe (P4).
Vocals d’Obres: Míriam Molina (1r) i Laura Romera (P4 i 1r).
Vocal d’Escola de Pares i Mares: Laura López (P4).

5. Precs i preguntes. En aquest moment, el President sortint, agraeix el treball dels seus companys en aquests últims 5 anys. A continuació, pren la paraula el nou President, agraint la confiança dipositada en ell i comunica la seva intenció de fer una Assemblea Extraordinària de manera trimestral i intentar fer una Ampa més participativa. També s’adreça als assistents, per preguntar la idoneïtat d’horaris d’atenció de l’ampa. Apareix la possibilitat d’oferir un dia de matí i un altre de tarda. A continuació algunes famílies de cicle infantil van preguntar per el tema de les obres de l’escola.Des de la comissió d’obres es detallen les últimes actuacions dutes a terme. A la sala es plantegen diferents accions més reivindicatives per intentar aconseguir que la retirada de la uralita sigui durant les vacances de Nadal i no haver d’esperar a les d’estiu.

Assemblea General

Benvolgudes famílies.

Us convoquem a la propera Assemblea General de l’AMPA. Aquesta Assemblea és molt important doncs la junta actual està formada per 12 persones, i 7 d’elles deixen el càrrec. Es necessita el compromís de més persones per tirar endavant l’AMPA el proper curs. 


Resum Assemblea General

El divendres 24 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb l’assistència de 23 famílies de P3 a 4art.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior que s’ha enviat per correu electrònic.
2. S’aprova el Balanç del curs 2013-14.
3. S’aprova el Pressupost del curs 2014-15. A més de les partides habituals, es decideix seguir invertint en la compra de material de megafonia per adquirir micròfons d’ambient pel festival de Nadal. A fi de cobrir la part de darrera de l’escenari es comprarà una roba que cobreixi la paret. Es destinaran uns diners al manteniment de la caseta doncs el sostre està molt malament i sovint entra aigua. S’intentarà que aquesta obra la cobreixi l’Ajuntament.


Es presenta també el percentatge de socis per cursos que aquest curs ha passat del 67% al 69% del total d’alumnes.


4. S’aproven els nous vocals. La junta queda formada per:

 • President: Rubén Casellas (4art).
 • Secretària: Esme Martínez (4art).
 • Tresorera: Ana Cerezo (4art).
 • Extraescolars: Ferran Manzanares (1er), Isidro Iglesias (4art)
 • Festes: Lluis Seuba (4art)
 • Llibres: Olga Álvarez (2on), Sonia Moldes (2on i P5).
 • Roba: Loly Ferrete (P5), Cristina Brau (P5)
 • Obres: Míriam Molina (P5), Esme Martínez (4art)
 • Escola de pares i mares: Dani Castillo (P5).
 • Comunicació: Rubén Casellas (4art)


Respecte el curs passat, deixa el càrrec de vocal de llibres, l’Ana Cerezo. Aquesta vocalia l’assumeixen l’Olga Álvarez i la Sonia Moldes que demanen la col·laboració de més famílies sobretot per poder seguir amb el projecte de socialització. Comenten també que es posaran en contacte amb empreses de distribució a fi de simplificar la gestió de la venda de llibres i la reutilització. S’haurà de veure com afecta això en el preu final dels llibres i en el benefici que queda per a l’AMPA.

El vocal d’extraescolars, Ferran Manzanares, demana també la col·laboració d’alguna persona més, doncs cada cop hi ha més alumnes fent activitats i la gestió administrativa (altes, baixes, cobraments, ….) implica molta feina. A més, amb la incorporació de més persones es podria donar un millor servei d’informació a les famílies doncs el divendres, que és quan moltes famílies venen a demanar informació, ell no pot estar present.

Lluís Seuba, vocal de festes demana també la implicació d’algú més a la comissió a fi de poder repartir la feina d’organització de les festes.


5. El vocal de l’escola de pares i mares, Dani Castillo, explica el primer curs que es durà a terme: «Emocions en família» i anima a les famílies a apuntar-s’hi. Comenta que a cada trimestre s’oferirà un curs de formació, alguns gratuïts i altres de pagament. L’AMPA ha destinat una part del pressupost a assumir part de la despesa d’aquests cursos i al pagament del monitoratge.


6. Es presenta i comenta breument el calendari d’activitats que es duran a terme durant tot el curs. Una de les novetats és que el Diumenge verd es farà el proper 16 de novembre. El vocal de festes, Lluis Seuba, comenta el motiu d’aquest canvi i anima a les famílies a participar-hi. Aquest curs, no es durà a terme l’activitat per a la Marató de TV3 doncs ell sol no pot assumir la seva organització. Si hi ha alguna persona que es vulgui implicar en la seeva organització, s’estudiaria.


7. Avantatges per a socis: Es comenta la campanya de descomptes que ofereixen les botigues de Santa Eulàlia als socis de les AMPA així com els nostres establiments col·laboradors. Tota aquesta informació està recollida a l’apartat Ofertes Socis de la nostra web. Es recorda també la importància de recollir el carnet de soci.


Com a novetat important, l’Assemblea aprova establir algun tipus de restricció a la festa de fi de curs a fi que els socis tinguin algun tipus d’avantatge sobre els NO socis. Es comenta la dificultat de prohibir l’entrada als no socis, doncs suposaria posar un vigilant a la porta . Després d’escoltar vàries propostes, es decideix deixar l’entrada lliure però limitar d’alguna manera l’accés a les atraccions i tallers, de manera que els NO SOCIS hagin de pagar. S’estudiarà quin mecanisme es fa servir per establir aquesta restricció. Una de les propostes que té major acceptació és repartir pulseres identificatives entre els socis i el dia de la festa qui no la porti la pugui adquirir a un preu encara per decidir. Es tracta sobretot de donar visibilitat el fet que la festa l’estan pagant els socis i fins ara s’està benefciant tothom. Les famílies no sòcies han de ser conscients d’aquest fet i veure els beneficis que suposa ser soci.


8. Precs i preguntes


Una mare, en nom de vàries famílies de P3 comenta que un divendres que van anar a fer les inscripcions d’extraescolars el responsable no hi era.
Se li contesta que l’horari d’atenció els divendres és de 16:30 a 17 i que si aquell dia el responsable no hi era és per que no pot estar-hi sempre. La resta de persones de la junta que si hi eren no poden informar correctament doncs el volum d’activitats és molt gran i és millor tractar-ho directament amb el responsable. Es recorda que tota la informació i les fitxes d’inscripció estan a la web i que sempre és millor enviar un correu. Es torna a remarcar que tal i com s’havia comentat abans es necessita un altra persona per a extraescolars per evitar que tota la feina recaigui en una única persona i així quan ell no hi sigui algú més pugui donar la informació.

Una mare expressa el seu malestar perquè en el menú del menjador quan s’ofereix peix sempre és panga i també es considera com a peix els bunyols de bacallà. Pregunta l’opinió de la resta de famílies i algunes hi estan d’acord, però d’altres no consideren la panga tant perjudicial. Després d’un intercanvi d’opinions no s’arriba a una decisió unànime. Ella parlarà amb direcció a fi que l’empresa de menjador contempli la possibilitat de canviar aquest tipus de peix.


Assemblea General

Dia: 24 d’octubre
Hora: 16:30 1ª convocatòria, 17:00 2ª convocatòria
Lloc: Biblioteca

Ordre del dia

1. Aprovació (si s’escau) de l’acta anterior.
2. Presentació del balanç econòmic del curs passat
3. Presentació del pressupost d’aquest curs.
4. Renovació i aprovació dels nous vocals.
5. Escola de pares. Presentació del calendari de cursos.
6. Calendari d’activitats previstes.
7. Avantatges per a socis.
8. Precs i preguntes.

Durada aproximada: 60 minuts.

Al finalitzar l’Assemblea tindrà lloc un petit aperitiu.

Si necessiteu servei de monitoratge envieu-nos un correu abans del dia 17 d’octubre indicant el nom i curs dels vostres fills/es.


Resum Assemblea General

El passat divendres 4 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb l’assistència de 23 persones, totes elles dels cursos P3 a 3er.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:
Lectura de l’acta anterior: S’aprova.
Presentació del Balanç del curs 2012-13: S’aprova. S’expliquen algunes partides i la diferència entre el balanç final i el pressupost previst degut a ingressos no previstos i a despeses no realitzades.
Presentació del pressupost del curs 2013-14. S’aprova. Aquest pressupost, a més de les partides habituals conté una partida destinada a la compra de material esportiu per a les extraescolars, ampliació de l’equip de megafonia a fi de millorar el so al festival de Nadal, activitats per al 40è aniversari de l’escola, … Es remarca que totes aquestes inversions seran possibles gràcies a l’augment de quota aprovat el curs passat. Es presenten les estadístiques de nombre de socis i s’explica que tot i haver-hi hagut algunes baixes, aquestes han estat compensades per noves altes de famílies que s’han incorporat aquest any a l’escola. El percentatge de socis se situa en un 67%, tot i que per l’experiència d’altres anys aquest percentatge va augmentant a mida que avança el curs.

Renovació dels càrrecs de la junta:  Es procedeix a la votació de les candidatures presentades per a la renovació de càrrecs. Totes elles queden aprovades, quedant la junta formada per les següents persones:

President: Rubén Casellas
Secretària: Esme Martínez
Tresorera: Ana Cerezo
Vocal d’extraescolars: Isidro Iglesias
Vocal de festes: Lluís Seuba
Vocal de llibres: Ana Cerezo
Vocal de comunicació: Rubén Casellas.

El Representant al Consell Escolar, passa a ser Rubén Casellas.

Queden vacants les vocalies de Roba esportiva, Medi ambient i Obres. Referent a la roba esportiva es remarca que fins que no hi hagi cap persona que vulgui assumir aquesta tasca, l’AMPA no encarregarà ni vendrà la roba de l’escola.
Els responsables de les diferents vocalies expliquen la seva feina, per destacar que el volum d’aquesta és molt gran com per assumir-lo només una persona. Per això demanen més implicació per part de les famílies a fi de poder mantenir les mateixes activitats que fins ara.

Torn de precs i preguntes:

 • Una mare pregunta sobre els canvis que el Club Natació Montjuic vol realitzar a l’activitat de piscina. L’ Isidro, com a responsable d’extraescolars, explica aquests canvis i que finalment, la majoria d’aquests no es duran a terme doncs l’empresa els ha retirat degut a les queixes. Per tot això  s’informa de la voluntat de continuar aquesta activitat amb la mateixa empresa.
 • S’informa que s’està preparant una xerrada gratuïta i que s’informarà aviat a tothom.
 • A pregunta d’una mare s’aclareix el funcionament de la comissió de carnestoltes i el perquè el curs passat va ser una comissió tancada.

Sobre les 18:40 es dona per finalitzada l’assemblea i compartim un petit refrigeri amb els assistents.

Volem agrair l’assistència i la bona predisposició a col·laborar de les persones que van venir a l’assemblea, estem molts contents, doncs tot i ser poca gent vam percebre un molt bon ambient i ganes de participar en aquest apassionant projecte. 


Assemblea General

Dia: 4 d’octubre
Hora: 16:45 1ª convocatòria, 17:15 2ª convocatòria
Lloc: Biblioteca

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació i aprovació del balanç econòmic del curs passat i del pressupost d’aquest curs.
3. Renovació de càrrecs de la junta*
4. Precs i preguntes

Duració aproximada: 30-45 minuts.

*Aquest any deixen el seu càrrec el President, la Secretària i alguns vocals. Si voleu presentar la vostra candidatura poseu-vos en contacte amb l’actual junta a través del correu electrònic o aneu directament a la Caseta de l’AMPA divendres de 16:30 a 17:00

Si necessiteu servei de monitoratge envieu-nos un correu abans del dia 1 d’octubre indicant el nom i curs dels vostres fills/es.

Un cop acabada l’assemblea, podem prendre una “relaxing cup of café con leche”, suc o refresc, i parlar sobre què podem fer entre tots per millorar la nostra escola, proposar activitats, avantatges per als socis, escoltar noves propostes, etc.

Resum de l’Assemblea General

El passat divendres 26 es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb la l’assistència de 23 persones, majoritàriament dels cursos P3 a 2on i un pare de 5è.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

 • Renovació del estatuts per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008. S’aproven per majoria.
 • Renovació dels càrrecs de la junta directiva: S’aprova la renovació de Cristóbal Ortega com a president i de Rubén Casellas com a tresorer. L’ Isidro Iglesias deixa vacant el càrrec de secretari i queda aprovat el nomenament de l’Anna Robles com a secretària. Pel que fa a les vocalies, Santi González deixa la d’Extraescolars que és assumida per l’Isidro Iglesias i Rebeca González deixa la de llibres que és assumida per l’Ana Cerezo.
 • Lectura de l’acte anterior. S’aprova per majoria.
 • Presentació del Balanç del curs 2011-2012. S’aprova per majoria. Durant l’exposició del balanç es comenta l’elevat cost de la coordinació d’extraescolars i les despeses bancàries. 
 • Presentació del pressupost del curs 2012-2013: S’aprova per majoria. Durant l’exposició del pressupost es fa notar la necessitat d’incrementar els ingresos si es vol seguir amb totes les activitats i serveis.
 • Augment de la quota de soci: La Junta proposa a l’assemblea un increment de la quota i que aquesta passi a ser de 20€. Alguns assistents proposen incrementar encara més aquesta quota fins arribar als 25€. Es sotmet a votació amb el següent resultat:

                        Augment a 20€ : 3 vots
                        Augment a 25€: 19 vots
                       Queda aprovada la nova quota pel curs 2013-2014 en 25€.

 • Presentació de la memòria d’activitats i breu explicació de cada comissió: El vocal de cada comissió explica les activitats realitzades durant el passat curs i les previstes per aquest:
  • Llibres: Es valora molt positivament el canvi en el sistema de pagament que ha facilitat molt la feina i ha evitat impagaments. S’informa dels problemes que hi ha hagut amb el distribuïdor,l’eliminació de la subvenció pel projecte de reutilització de llibres i la necessitat d’incorporar a més gent a la comissió. Un grup de mares s’ofereix per formar part d’aquesta comissió.
  • Activitats familiars: Es pretén continuar amb les mateixes activitats que el curs passat, excepte l’escola de pares i mares degut a la poca participació. Es presenten les noves activitats: Cross Escolar, participació a la Marató de TV3, tallers infantils i activitats per a pares i mares.
  • Marea groga: S’explica la situació actual de les subvencions: El curs passat es van eliminar les subvencions per activitats extraescolars, acollida i casals. Aquest curs s’ha eliminat la del projecte de reutilització de llibres. Actualment la Generalitat no otorga cap subvenció a les AMPA.
  • Extraescolars: Es repassa l’evolució de les activitats.
  • Festes: Es repassen les festes organitzades i es demana col·laboració per organitzar-ne de noves: Diversos pares i mares s’ofereixen per organitzar activitats per Sant Jordi i per la Gimcana de la setmana cultural.
  • Medi Ambient: S’expliquen els objectius d’aquesta vocalia.
  • Obres: S’expliquen els objectius aconseguits (canvi del porxo, canvi de la font d’infantil, …) i les reunions mantingudes amb les diferents administracions. S’estableix com  a prioritat per l’any vinent l’instal·lació d’una escala d’incendis.
 • Canvi de la roba esportiva: Es planteja la necessitat de canviar el model de la samarreta a fi de fer-la més econòmica. S’aprova per majoria el nou model que passarà a ser de color taronja
 • Col·laboradors i patrocinadors de l’AMPA. S’aprova per majoria que la junta directiva estableixi relacions de patrocini amb empreses per tal d’obtenir materials, aliments per les festes, etc.

  Volem agrair l’assistència i la bona predisposició a col·laborar de les persones que van venir a l’assemblea. Hem aconseguit ampliar els col·laboradors de comissions tan importants com la de llibres i festes, i n’hem creat de noves. En aquest sentit estem molts contents, doncs tot i ser poca gent vam percebre un molt ambient i ganes de participar en aquest apassionant projecte. Ens ha sorprès la poca presència de pares i mares del cursos de 2on a 6è, però esperem comptar amb la seva col·laboració en les activitats que duem a terme durant l’any i que s’organitzen per a tots i totes les alumnes de l’escola.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

Dia: 26 d’octubre
Lloc: Biblioteca de l’escola
Hora:16:45 h. en 1ª convocatòria i 17.15 h. en 2ª convocatòria
Hi haurà servei de monitoratge, però cal que ens aviseu amb temps si el fareu servir per fer previsió de monitors.
Ordre del dia:
1. Aprovació dels nous Estatuts.
Els Estatuts s’han hagut de modificar per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008
2. Renovació/Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva
Cada 2 anys s’han de renovar/ratificar els càrrecs de la Junta Directiva.
És intenció del President, del Tresorer i de la majoria dels vocals continuar amb el càrrec. El Secretari i algun vocal deixaran vacant el seu càrrec. Podrà ser ocupat per qualsevol soci que sigui elegit a l’assemblea.
Si voleu ocupar un càrrec a la Junta o informar-vos sobre aquest tema us agrairiem que us poseu en contacte amb la Junta a través dels canals habituals (caseta, mail).
3. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si procedeix
4. Presentació i aprovació balanç curs 2011-2012, si procedeix
5. Presentació i aprovació presupost curs 2012-2013, si procedeix
6. Augment de la quota de soci
7.Presentació de la memòria d’activitats i serveis curs 2011-2012 i breu explicació de cada comissió
8. Canvi a la roba esportiva de l’escola
9. Col.laboradors i patrocinadors de l’AMPA
10. Precs i preguntes
Cristóbal Ortega
President AMPA Frederic Mistral