Jornada de les AMPA

El dissabte 7 de març vam assistir a la Jornada de les AMPA, organitzada per FAPAC i l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Va ser una jornada molt constructiva i en primer lloc vam poder escoltar 3 experiències molt interessants:

Després de l’esmorzar ens esperaven 2 tallers pràctics «El pas a secundària» i «Claus per generar participació dels pares i mares» a càrrec de l’AFA Paco Candel.
Finalment es van posar en comú les idees dels dos tallers i les vam resumir en 10 frases.
Sens dubte una molt bona iniciativa que esperem es torni a repetir l’any vinent, doncs suposa una manera de compartir experiències i agafar idees per a la nostra AMPA.

Portes obertes preinscripció curs 2015-16

Aquest dimarts 24 ha tingut lloc la jornada de portes obertes per a les famílies que realitzaran la pre-inscripció pel curs 2015-16.  L’escola ha realitzat una presentació per explicar el seu projecte educatiu, i al final de la reunió el nostre president ha fet una breu explicació dels serveis que oferim, les activitats extraescolars i quina és la nostra manera de ser: solidaritat, defensa de l’escola pública, implicació amb el barri i la ciutat, i comunicació constant amb les famílies. Al final de la sessió hem tingut la visita d’un personatge molt estimat, en Frederic Mistral ha volgut saludar personalment als pares i mares assistents i els ha animat  a que matriculin als seus fills i filles a la nostra escola.

Esperem que hagi estat una visita profitosa i si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en enviar-nos un correu i intentarem resoldre-la.

A continuació podeu veure la nostra presentació i descarregar-vos el document que hem entregat a les famílies.

Documentació portes obertes.

Portes obertes curs 2014-15.

El divendres 21 ha tingut lloc la jornada de portes obertes per a les famílies que realitzaran la inscripció pel curs 2014-15.  A la jornada han assistit un gran nombre de famílies que han fet que la biblioteca es quedés petita.  L’escola ha realitzat una presentació per explicar el seu projecte educatiu, i s’ha destacat el fet que ha tornat a recuperar la segona línia de P3, i per tant torna a oferir 50 places.

L’AMPA també ha participat en aquesta presentació i hem pogut explicar els serveis que oferim, les activitats extraescolars i quina és la nostra manera de ser: solidaritat, defensa de l’escola pública, implicació amb el barri i la ciutat, i comunicació constant amb les famílies. A continuació podeu veure la nostra presentació i descarregar-vos el document que hem entregat a les famílies.

Documentació portes obertes

Un cop finalitzades les presentacions, les famílies han pogut recórrer les instal·lacions de l’escola. Aquest cop hem tingut la companyia d’un personatge molt especial, doncs el mateix Frederic Mistral els estava esperant al vestíbul, al costat del mural que han preparat els alumnes per commemorar el centenari de la seva mort i el 40è aniversari de l’escola. El mateix Mistral els ha recitat un fragment d’un dels seus poemes i els ha dit com n’estava de content que una escola com aquesta portés el seu nom.

Esperem que hagi estat una visita profitosa i si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en enviar-nos un correu i intentarem resoldre-la.

Informació per a les famílies noves a l’escola.

Hola família.
Us volem donar la benvinguda a la que és ja, la vostra escola. Sabem per experiència que aquests dies estan plens de dubtes i per això us animem a que si teniu qualsevol pregunta o voleu més informació sobre l’escola us poseu en contacte amb nosaltres mitjançant els nostres canals habituals (correu, Facebook, Twitter).
Us volíem entregar un seguit de documentació durant els dies de la matriculació, però per un problema de les editorials no hem pogut tenir el preu dels llibres fins aquesta setmana. Us farem entrega d’aquesta documentació durant la jornada de portes obertes que ha organitzat l’escola. Si voleu comprar els llibres a l’AMPA, us podeu descarregar tota la documentació necessària, clicant sobre la fitxa corresponent (si teniu cap problema, envieu-nos un correu).
  • Fitxa de soci: És molt important formar part de l’AMPA, doncs d’aquesta manera contribuïu al bon funcionament de l’associació, fet que repercuteix directament en l’educació dels vostres fills/es. El fet de ser soci és obligatori per poder gaudir de tots els serveis i activitats que organitzem (compra de llibres, activitats extraescolars, servei d’acollida, …
    QUOTA DE SOCI: 15 € per família. 
  • Fitxa reserva de llibres: L’AMPA gestiona la venda de llibres a un preu molt econòmic i amb la certesa que els vostres fills tindran els llibres a la classe el primer dia de curs. Si esteu interessats, heu de venir el dia 25 de juny de 17:00 a 19:00. Heu de portar omplerta la fitxa dels llibres i  la de soci. Aquest dia us donarem el full per realitzar el pagament.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
A la pàgina d’extraescolars teniu tota la informació sobre les activitats que hem proposat pel proper curs. Durant el setembre rebreu més informació i es tornarà a obrir un període d’inscripció pels nous alumnes. Les activitats pels alumnes de P3 començaran a l’octubre.
El divendres 22 de juny celebrem la festa de fi de curs. Esteu convidats a venir.

Información para las familias nuevas de la escuela.
Hola família.
Os queremos dar la bienvenida a la que es ya, vuestra escuela. Sabemos por experiencia que estos días están llenos de dudas y por eso os animamos a que si tenéis cualquier pregunta o queréis más información sobre la escuela os pongáis en contacto con nosotros mediante nuestros canales habituales (correo, Facebook, Twitter).
Os queríamos entregar la documentación durante los días de la matriculación pero por un problema de las editoriales no hemos tenido el precio de los libros hasta esta semana. Os entregaremos la documentación durante la jornada de puertas abiertas que ha organizado la escuela. Si queréis comprar los libros en el AMPA, os podéis descargar toda la documentación necesaria clicando sobre cada una de las fichas (si tenéis algún problema, enviadnos un correo).
·   Ficha de socio: Es muy importante formar parte del AMPA, ya que así contribuís al buen funcionamiento de la asociación, cosa que repercute directamente en la educación de vuestros hijos e hijas. El hecho de ser socio es obligatorio para poder disfrutar de todos los servicios y actividades que organizamos (venta de libros, actividades extraescolares, servicio de acogida, …)
CUOTA DE SOCIO: 15 € por familia.
·    Ficha reserva delibros: El AMPA gestiona la venta de libros a un precio muy económico y con la certeza que vuestros hijos/as tendrán los libros en su clase el primer día de curso. Si estáis interesados, tenéis que venir el día 25 de Junio de 17:00 a 19:00. Tenéis que traer rellenada la ficha de socio y  la ficha de reserva de libros. Ese día os entregaremos la hoja para poder realizar el pago.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En la página deextraescolares tenéis toda la información sobre las actividades propuestas para el próximo curso. Durante el mes de septiembre recibiréis más información y se volverá a abrir un periodo de inscripción para los nuevos alumnos. Las actividades pera los alumnos de P3 empezarán en octubre.
El viernes 22 celebramos la fiesta de fin de curso. ¡Estáis invitados a venir!

Junta directiva, funcions i càrrecs

La Junta Directiva

La junta directiva està composta per:
– un/a President/a,
– un/a Vice-president/a,
– un/a Secretari/ària,
– un/a Tresorer/a,
– i vocals que es determinaran segons les necessitats.

Generalment, la junta directiva es renova cada tres anys.
La durada dels càrrecs directius ve determinada en els estatuts.
La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental en el funcionament d’una associació.

Funcions de la junta directiva

Recordem que la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l’associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l’assemblea, algunes de les seves funcions són:

a) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
b) Iniciar, coordinar i donar recolzament a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.
c) Posar en pràctica les decisions de l’assemblea.
d) Organitzar les activitats.
e) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi
l’associació.
f) Realitzar una memòria d’activitats.
g) Representar a l’associació davant la opinió pública.

Els càrrecs directius

Les funcions del president són:

– Ostentar la representació legal de l’associació.
– Convocar i presidir les assemblees i les reunions de la junta directiva.
– Animar i coordinar el funcionament de les vocalies, comissions i serveis que es creïn.
– Complir i fer complir els acords presos en assemblea i junta.
– Ordenar els pagaments dels deutes.
– Autoritzar les actes, certificacions i altres documents oficials de l’associació.
– Avaluar conjuntament amb la resta de membres de junta el treball realitzat i el
que queda per fer.

Les funcions del secretari són:

– Aixecar actes de les sessions de les assemblees i de les reunions de la junta directiva.
– Rebre i trametre les sol·licituds d’altes i baixes.
– Custodiar els llibres oficials i els registres i fitxers de l’associació.
– Redactar conjuntament amb el president, la memòria anual d’activitats.
– Citar a directius i associats per reunions preceptives que es convoquin.
– Expedir certificacions.

Les funcions del tresorer són:
– Custodiar els recursos de l’associació, els registres comptables (ingressos i despeses) i els justificants de pagament.
– Elaborar els pressupostos, balanços, inventaris i la liquidació de comptes per la seva aprovació.
– Recaptar les quotes.
– Portar un llibre de caixa i el llibre d’inventari.
– Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
– Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Els socis

Els socis

Els socis són l’element essencial de l’associació.

El soci sempre és una persona, mai pot ser-ho una entitat o institució. Una família no
pot ser sòcia. Un pare que no tingui la pàtria potestat del seu fill continua sent el seu
pare i per tant té el dret a ser soci.

Els drets i deures dels socis haurien d’estar reflectits i definits amb claredat als estatuts de l’AMPA. Així com les condicions per a ser soci o deixar-ho de ser.

Els socis haurien de tenir els mateixos drets a l’hora d’accedir a les activitats i serveis que s’ofereixen.
Un pare o una mare no associat no pot tenir el mateix status que un soci.
Els socis tenen l’obligació de triar a la junta de govern que millor representi les seves idees i dirigeixi l’associació.
De la mateixa forma, els socis tenen el dret i l’obligació d’exigir de la junta l’acompliment de les seves funcions i que executi els acords de l’assemblea per la que fou votada democràticament.

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

L’assemblea : Definició, funcions i organització

L’assemblea

L’assemblea és l’òrgan suprem de govern de l’associació.
Perquè l’associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega en els òrgans directius (junta directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.
Organització d’una assemblea
Una assemblea ha de :
– Ser un lloc de reunió on els membres poden intercanviar informació, obtenir informació i establir tot tipus de contactes informals.
– desenvolupar en els participants un sentiment de pertinença, de cohesió amb l’associació i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.
Funcions de l’assemblea general.
Des d’un punt de vista merament formal, les funcions de l’assemblea són:
– Rebre informes de la junta directiva i d’altres òrgans escollits.
– Debatre i aprovar el pla d’actuació i pressupost de l’associació.
– Eventualment debatre i votar esmenes als estatuts de l’associació.
– Debatre i votar temes d’objectius i estructura de la pròpia associació.
– Triar (o renovar) als membres de la junta directiva per al següent període.
Principals normes per organitzar una assemblea

– Notificació per escrit de l’assemblea que inclogui:
a) Qui pot assistir, qui vota.
b) Procediment per presentar esmenes o propostes, incloent la data límit de presentació.
c) Normes per proposar candidatures i escollir als membres de la junta directiva.
d) Ordre del dia de l’assemblea: temes a tractar.
Elecció de la junta directiva o renovació
La junta directiva s’ha de triar durant l’assemblea. Els estatuts de l’associacióespecifiquen el procediment per portar a terme l’elecció així com la renovació dels càrrecs. Els càrrecs s’exerceixen sense cap tipus de remuneració econòmica.
El resultat de l’elecció s’ha de donar a conèixer en la mateixa assemblea i desprès a la resta de socis.
Què passa quan dimiteix la junta actual i a l’assemblea no surt ningú que vulgui formar part de la Junta Directiva?

En aquestes ocasions, el procediment aconsellable és que es creï una junta gestora (que no és el mateix que una junta directiva), la qual tindrà les funcions que l’assemblea li encomani, però entre elles hauria de fer: encarregar-se de les gestions mínimes necessàries per la continuïtat de les activitats de l’AMPA, convocar en un període màxim d’un mes una nova assemblea, però aquesta vegada seria una assemblea extraordinària, amb un únic tema a tractar: elecció de junta directiva.
Prendre acta de l’assemblea
Aquesta és una tasca molt important que no s’ha d’oblidar. El secretari és l’encarregat de recollir les idees i plantejaments exposats a l’assemblea, i per descomptat els acords presos durant la reunió.
L’acta de l’assemblea, sobre tot les decisions i el resultat de les eleccions, hauria d’enviarse tan aviat com fos possible a totes aquelles persones que van assistir a l’assemblea.
Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

El treball per comissions

La comissió és una formula que ens permet organitzar i gestionar eficaçment el funcionament de la junta i els serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA.

Les comissions poden estar constituïdes per associats i les seves funcions són:
– Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva).
– Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació.

Hem de tenir en compte que:

– La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.
– La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.
– Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.
– Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Algunes comissions:

Consell Escolar
Delegats de Curs
Escola de Pares
Informació i Publicacions
Activitats Extraescolars
Esports
Relacions amb entitats del barri
Comissió de festes
Comissió econòmica

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Per a què serveix un AMPA?

Per a què serveix un AMPA?

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.