ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

Dia: 26 d’octubre
Lloc: Biblioteca de l’escola
Hora:16:45 h. en 1ª convocatòria i 17.15 h. en 2ª convocatòria
Hi haurà servei de monitoratge, però cal que ens aviseu amb temps si el fareu servir per fer previsió de monitors.
Ordre del dia:
1. Aprovació dels nous Estatuts.
Els Estatuts s’han hagut de modificar per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008
2. Renovació/Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva
Cada 2 anys s’han de renovar/ratificar els càrrecs de la Junta Directiva.
És intenció del President, del Tresorer i de la majoria dels vocals continuar amb el càrrec. El Secretari i algun vocal deixaran vacant el seu càrrec. Podrà ser ocupat per qualsevol soci que sigui elegit a l’assemblea.
Si voleu ocupar un càrrec a la Junta o informar-vos sobre aquest tema us agrairiem que us poseu en contacte amb la Junta a través dels canals habituals (caseta, mail).
3. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si procedeix
4. Presentació i aprovació balanç curs 2011-2012, si procedeix
5. Presentació i aprovació presupost curs 2012-2013, si procedeix
6. Augment de la quota de soci
7.Presentació de la memòria d’activitats i serveis curs 2011-2012 i breu explicació de cada comissió
8. Canvi a la roba esportiva de l’escola
9. Col.laboradors i patrocinadors de l’AMPA
10. Precs i preguntes
Cristóbal Ortega
President AMPA Frederic Mistral

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *