ALTA SOCI i LLIBRES / ALTA DE SOCIO y LIBROS

Benvolgudes famílies,
A partir d'l'any escolar 2021-22 oferim els nostres serveis a totes les famílies. Per a tots els serveis (reserva llibres, extraescolars, acollida, etc.) trobareu preus per a socis i no socis. 

Queridas familias,
A partir del año escolar 2021-22 ofrecemos nuestros servicios a todas las familias. Para todos los servicios (reserva libros, extraescolares, acogida, etc.) encontraréis precios para socios y no socios. 

QUOTA DE SOCI / CUOTA DE SOCIO

Import 2021-22: 25€ anuals per família / Importe 2021-22: 25 € anuales por familia.

Per fer-se soci cal omplir el formulari d’alta (botó a sota) i fer el pagament de la quota anual per l’any escolar 2021-22 / Para hacerse socio hay que rellenar el formulario de alta (botón abajo) y realizar el pago de la cuota anual para el año escolar 2021-22.

RESERVA LLIBRES/ RESERVA DE LIBROS

La reserva dels llibres per a l’any 2021-22 es farà durant el període 7-15 de juny 2021 a través del formulari web (botó a sota). Si us plau, revisa i prepara amb antelació els documents que necessites omplir i signar.

La reserva de los libros para el año 2021-22 se hará durante el período 7-15 de Junio 2021 a tarvés del formulario web (botón abajo). Por favor, revisa y prepara con antelación los documentos que necesitas rellenar y firmar.

FORMA DE PAGAMENT / FORMA DE PAGO

ES68 2100 4098 5122 0000 9004
CODI ENTITAT : 0343233

Es necessita tenir compte de correu GMAIL. / Se necesita tener cuenta de correo GMAIL.

Si no tens un, fes la teva alta o reserva presencialment a AMPA en l’ horari d’atenció. / Si no tienes una, haz tu alta o reserva presencialmente en AMPA en el horario de atención.

tutorial

ES68 2100 4098 5122 0000 9004 (Entitat: 0343233)