ALTA SOCI


P3 AP3 BP4 AP4 BP5 AP5 B1A1B2A2B3A3B4A4B5A5B6A6B


* Camps obligatoris

PAGAMENT QUOTA DE SOCI

Indiqueu clarament els cognoms familiars.
Adjunteu el comprovant del pagament.
Import: 25 € anuals per família.
No s’acceptarà cap alta telemàtica sense el rebut de pagament.

Formes de pagament:
  • Mitjançant targeta de crèdit a l’oficina de l’AMPA
  • Per tranferècia bancària al següent número de compte:

ES68 2100 4098 5122 0000 9004 (Entitat: 0343233)