LLIBRES / LIBROS

Benvolgudes famílies,
A partir d'l'any escolar 2022-23 oferim els nostres serveis (reserva llibres, extraescolars, acollida, etc.) només als socis d'AFA. 

Queridas familias,
A partir del año escolar 2022-23 ofrecemos nuestros servicios (reserva libros, extraescolares, acogida, etc.) solo a los socios de AFA. 

Si us plau, llegiu la descripció general del projecte NO EM RATLLIS. / Por favor, lease la descripción general del proyecto NO EM RATLLIS.

RESERVA LLIBRES/ RESERVA DE LIBROS

[CAT] La reserva dels llibres per a l’any 2022-23 es farà durant el període 7-15 de juny 2022 a través del formulari web (botó a sota). Per reservar llibres cal fer-se soci d’AFA 2022-23 pagant la quota anual de 25€ i fer una paga i senyal NO RECUPERABLE de 50€ per alumne abans del 23 de juny 2022. Un cop feta correctament la reserva cada família tindrà fins al 15 d’agost 2022 per pagar la resta del preu dels llibres.

Exemple: Família amb 2 fills: 25€ (quota soci per unitat familiar) + 50€(llibres 1r fill) + 50€ (llibres 2n fill). Rebreu un email per informar la totalitat de l’import pendent de pagament fins el 15 d’Agost.

[ES] La reserva de los libros para el año 2021-22 se hará durante el período 7-15 de Junio 2022 a tarvés del formulario web (botón abajo). Para reservar libros es necesario hacerse socio de AFA 2022-23 pagando la cuota anual de 25€ y realizar una paga y señal NO RECUPERABLE de 50€ por alumno antes del 23 de Junio 2022. Una vez realizada correctamente la reserva cada familia tendrá hasta el 15 de agosto 2022 para pagar el resto del precio de los libros.

Ejemplo: Familia con 2 hijos: 25€ (cuota socio por unidad familiar) + 50€ (libros 1r hijo) + 50€ (libros 2o hijo). Recibiréis un email para informar la totalidad del importe pendiente de pago hasta el 15 de agosto.

FORMA DE PAGAMENT / FORMA DE PAGO

[CAT] Per fer el pagament de la reserva, si us plau, segueix l’enllaç i les instruccions que apareixen en enviar el formulari d’alta i reserva. ¡No es finalitzarà la reserva sense el pagament realitzat!

[ES] Para realizar el pago de la reserva, por favor, sigue el enlace y las instrucciones que aparecen al enviar el formulario de alta y reserva. ¡No se finalizará la reserva sin el pago realizado!

[CAT] El segon pagament es farà amb transferència bancària a AFA abans de 15/08/2022
[ES] El segundo pagamento se realizará con transferencia bancaria a AFA antes de 15/08/2022:

ES68 2100 4098 5122 0000 9004
CODI ENTITAT : 0343233

Fes la teva alta o reserva presencialment a AMPA en l’ horari d’atenció. / Haz tu alta o reserva presencialmente en AMPA en el horario de atención.

ES68 2100 4098 5122 0000 9004 (Entitat: 0343233)