ACOLLIDA

acollida / acogida 2021-2022

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra disposició, mitjançant l’empresa Diverjoc, un servei d’acollida matinal (SAM) previ a l’inici de les classes, des de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, i un servei a la finalització de les classes (SAT), des de les 16:30 hores fins a les 17:30 hores, tots els dies lectius .

Con fin de facilitar la conciliación de la vida laboral con los horarios escolares, el Ampa pone a vuestra disposición, mediante la empresa Diverjoc, un servicio de acogida por las mañanas, antes del inicio de clases, desde las 8:00 horas hasta las 9:00 horas, i un servicio al finalizar las clases, desde las 16:30 hasta las 17 :30 horas, todos los dias lectivos.

Preus per aquest curs:

Como inscribirse? Com inscriu-re’s?

Per inscriu-re’s, cal fer-ho a través del web de DIVERJOC.
Para inscribirse, es necesario hacerlo a través de la web de DIVERJOC (Clica aquí )