Festa de Benvinguda Famílies P3

Estem d’estreno famílies!!!

Aquest dimecres es va celebrar la primera Festa de Benvinguda a les Famílies de P3 i estem molt contents per la participació. Volem donar les gràcies a totes les famílies que van voler compartir amb nosaltres una tarda tan especial, així com les seves aportacions amb menjar i begudes i la presència de part de l’equip educatiu.

Esperem que sigui la primera de moltes més!

Benvinguts i Benvingudes

Resum Consell Escolar 6 d’octubre 2015

Rubén Casellas s’acomiada del Consell Escolar ja que deixa la presidència de l’AMPA. Des de la direcció del centre se li agraeix la seva tasca es felicita al Daniel Castillo, nou president.

Seguint l’ordre del dia es tracten els següents temes:
  1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
          
  1. NOU REPRESENTANT CONSELL ESCOLAR SECTOR PARES/MARES.
         S’informa que deixa de formar part del Consell Escolar del sector mares/pares l’Olga Álvarez i entra en el seu lloc Shaila Abé.
  1. PLANTILLA I PERSONAL CURS 2015/16.
         El Director transmet al Consell les complicacions d’aquest inici de curs.
S’informa de la dotació de personal per aquest curs: 24 persones i mitja, que es cobreix amb 28 mestres degut a les reduccions de jornada que tenen alguns professors. El Director explica la plantilla de mestres per aquest curs 2015/16 i les assignacions de les diferents coordinacions.
  1. APROVACIÓ SORTIDES I COLÒNIES CURS 2915/16.
          S’informa que el divendres 12 de febrer serà festiu local.
La Secretària fa una lectura de les sortides pedagògiques programades per aquest curs 2015/16. S’aproven les sortides i colònies d’aquest curs.
  1. PLA ANUAL CURS 2015/16.
         El Cap d’Estudis explica el Pla Anual d’aquest curs, esmenta els objectius que s’han proposat i les actuacions que es faran.
La Margarita demana quines actuacions s’han fet per millorar els resultats de l’anglès. El Cap d’estudis explica que cada grup classe té una hora a la setmana d’anglès amb grup sencer i una hora cada quinze dies amb mig grup per treballar la llengua oral.    
  1. PRESENTACIÓ PROJECTE MENJADOR CURS 2015/16.
         El Director presenta el projecte de menjador pel curs 2015/16, esmenta els punts que el conformen i el facilita per tal de que tots puguin revisar-lo.
S’informa de que el servei de menjador té molt èxit, aquest curs es queden a dinar a l’escola uns 200 alumnes.
  
  1. INFORMACIÓ BEQUES MENJADOR.
En total s’han tramitat 80 peticions, de les quals 57 han estat concedides i 23 denegades.
  1. APROVACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
         El Daniel explica les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola i presenta dues noves activitats per aquest curs, que són el bàsquet i la guitarra. S’aproven.
  1. INFORMACIONS VÀRIES.
         – El Director comenta la reunió que ha fet juntament amb l’AMPA a Serveis Territorials. L’informació està penjada al bloc de l’AMPA.
– S’informa que el Departament ha dotat a les escoles d’un nou sistema d’impressió, amb un número determinat de fotocòpies per curs.
– S’explica que aquest curs es treballarà el tema: Patrimonis de la humanitat, durant la setmana cultural.
– Es comenta que l’escola participarà amb la setmana solidària del 19 al 23 d’octubre recollint aliments i roba.
  1. PRECS I PREGUNTES.
         – La Margarita explica el neguit que tenen algunes famílies de 3r , del moment de la dutxa dels alumnes després de l’activitat física.
S’explica que hi ha dos radiadors dins dels vestuaris i que al iniciar-se la dutxa a 3r normalment hi ha neguit per part de les famílies però que són prou autònoms per fer-ho i les instal·lacions són les adequades.

Resum Assemblea General de l’AMPA (2 octubre 2015)

El divendres 2 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior que s’havia enviat per correu electrònic.
2. S’aprova el Balanç del curs 2014-15. Respecte a les despeses bancàries, una família fa menció a la possibilitat de canviar d’entitat bancària, però el president explica, que es treballa amb La Caixa, per la comoditat dels codis de barra per als diferents cobraments, i la proximitat a l’escola.
3. S’aprova el Pressupost del curs 2015-16. S’informa que la Junta sortint, ha de presentar un pressupost, però s’adverteix les famílies, que serà un pressupost conservador i subjecte a canvis posteriors, per part de la nova Junta que surti elegida en aquesta assemblea general. Durant l’explicació de les diferents partides establertes, s’insisteix en que és un pressupost “continuista”.
Respecte a l’ingrés per part de les quotes de les famílies associades, aquest curs s’ha començat amb menys, però s’espera que com cada curs, en els següents mesos, les famílies que van necessitant diferents serveis de l’ampa, s’aniran donant d’alta, encara que aquest curs, existeix la possibilitat d’acabar amb menys socis, ja que P3 i P5, en no portar llibres, no s’han associat més que un parell de famílies fins ara.

4. S’aproven els nous vocals. S’explica la necessitat imperiosa de cobrir les baixes que s’han presentat aquest curs a la Junta, sobretot la de President, Secretària  i Tresorera, ja que sense aquests tres càrrecs, caldria dissoldre l’ampa. Es van indicant les baixes, agraint el treballat realitzat  i es presenten les propostes rebudes, alhora que es pregunta si algú vol formar part de la Junta, quedant finalment formada  per: 

President: Daniel Castillo (1er).
Secretària: Mònica Muñoz (P3).
Tresorer: Enrique Rueda (2n i 1r).
Vocals de Festes: Neus Alarcón (P3) i Ana Martínez (P4).
Vocals d’Activitats Extraescolars i Acollida: Ferran Manzanares(2n) i Maite Benach (2n i 1r).
Vocals de Llibres: Oscar Berger (P4 i 1r), Olga Gómez (2n) i Ashraf Ben (P4).
Vocal de Roba Esportiva: Cristina Brau (1er).
Vocals de Comunicació i Participació: Carlos Guinart(P4) i Shaila Abe (P4).
Vocals d’Obres: Míriam Molina (1r) i Laura Romera (P4 i 1r).
Vocal d’Escola de Pares i Mares: Laura López (P4).

5. Precs i preguntes. En aquest moment, el President sortint, agraeix el treball dels seus companys en aquests últims 5 anys. A continuació, pren la paraula el nou President, agraint la confiança dipositada en ell i comunica la seva intenció de fer una Assemblea Extraordinària de manera trimestral i intentar fer una Ampa més participativa. També s’adreça als assistents, per preguntar la idoneïtat d’horaris d’atenció de l’ampa. Apareix la possibilitat d’oferir un dia de matí i un altre de tarda. A continuació algunes famílies de cicle infantil van preguntar per el tema de les obres de l’escola.Des de la comissió d’obres es detallen les últimes actuacions dutes a terme. A la sala es plantegen diferents accions més reivindicatives per intentar aconseguir que la retirada de la uralita sigui durant les vacances de Nadal i no haver d’esperar a les d’estiu.