Resum de l’Assemblea General

El passat divendres 26 es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb la l’assistència de 23 persones, majoritàriament dels cursos P3 a 2on i un pare de 5è.

Seguint l’orde del dia es tracten els següents punts:

 • Renovació del estatuts per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008. S’aproven per majoria.
 • Renovació dels càrrecs de la junta directiva: S’aprova la renovació de Cristóbal Ortega com a president i de Rubén Casellas com a tresorer. L’ Isidro Iglesias deixa vacant el càrrec de secretari i queda aprovat el nomenament de l’Anna Robles com a secretària. Pel que fa a les vocalies, Santi González deixa la d’Extraescolars que és assumida per l’Isidro Iglesias i Rebeca González deixa la de llibres que és assumida per l’Ana Cerezo.
 • Lectura de l’acte anterior. S’aprova per majoria.
 • Presentació del Balanç del curs 2011-2012. S’aprova per majoria. Durant l’exposició del balanç es comenta l’elevat cost de la coordinació d’extraescolars i les despeses bancàries. 
 • Presentació del pressupost del curs 2012-2013: S’aprova per majoria. Durant l’exposició del pressupost es fa notar la necessitat d’incrementar els ingresos si es vol seguir amb totes les activitats i serveis.
 • Augment de la quota de soci: La Junta proposa a l’assemblea un increment de la quota i que aquesta passi a ser de 20€. Alguns assistents proposen incrementar encara més aquesta quota fins arribar als 25€. Es sotmet a votació amb el següent resultat:

                        Augment a 20€ : 3 vots
                        Augment a 25€: 19 vots
                       Queda aprovada la nova quota pel curs 2013-2014 en 25€.

 • Presentació de la memòria d’activitats i breu explicació de cada comissió: El vocal de cada comissió explica les activitats realitzades durant el passat curs i les previstes per aquest:
  • Llibres: Es valora molt positivament el canvi en el sistema de pagament que ha facilitat molt la feina i ha evitat impagaments. S’informa dels problemes que hi ha hagut amb el distribuïdor,l’eliminació de la subvenció pel projecte de reutilització de llibres i la necessitat d’incorporar a més gent a la comissió. Un grup de mares s’ofereix per formar part d’aquesta comissió.
  • Activitats familiars: Es pretén continuar amb les mateixes activitats que el curs passat, excepte l’escola de pares i mares degut a la poca participació. Es presenten les noves activitats: Cross Escolar, participació a la Marató de TV3, tallers infantils i activitats per a pares i mares.
  • Marea groga: S’explica la situació actual de les subvencions: El curs passat es van eliminar les subvencions per activitats extraescolars, acollida i casals. Aquest curs s’ha eliminat la del projecte de reutilització de llibres. Actualment la Generalitat no otorga cap subvenció a les AMPA.
  • Extraescolars: Es repassa l’evolució de les activitats.
  • Festes: Es repassen les festes organitzades i es demana col·laboració per organitzar-ne de noves: Diversos pares i mares s’ofereixen per organitzar activitats per Sant Jordi i per la Gimcana de la setmana cultural.
  • Medi Ambient: S’expliquen els objectius d’aquesta vocalia.
  • Obres: S’expliquen els objectius aconseguits (canvi del porxo, canvi de la font d’infantil, …) i les reunions mantingudes amb les diferents administracions. S’estableix com  a prioritat per l’any vinent l’instal·lació d’una escala d’incendis.
 • Canvi de la roba esportiva: Es planteja la necessitat de canviar el model de la samarreta a fi de fer-la més econòmica. S’aprova per majoria el nou model que passarà a ser de color taronja
 • Col·laboradors i patrocinadors de l’AMPA. S’aprova per majoria que la junta directiva estableixi relacions de patrocini amb empreses per tal d’obtenir materials, aliments per les festes, etc.

  Volem agrair l’assistència i la bona predisposició a col·laborar de les persones que van venir a l’assemblea. Hem aconseguit ampliar els col·laboradors de comissions tan importants com la de llibres i festes, i n’hem creat de noves. En aquest sentit estem molts contents, doncs tot i ser poca gent vam percebre un molt ambient i ganes de participar en aquest apassionant projecte. Ens ha sorprès la poca presència de pares i mares del cursos de 2on a 6è, però esperem comptar amb la seva col·laboració en les activitats que duem a terme durant l’any i que s’organitzen per a tots i totes les alumnes de l’escola.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

Dia: 26 d’octubre
Lloc: Biblioteca de l’escola
Hora:16:45 h. en 1ª convocatòria i 17.15 h. en 2ª convocatòria
Hi haurà servei de monitoratge, però cal que ens aviseu amb temps si el fareu servir per fer previsió de monitors.
Ordre del dia:
1. Aprovació dels nous Estatuts.
Els Estatuts s’han hagut de modificar per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008
2. Renovació/Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva
Cada 2 anys s’han de renovar/ratificar els càrrecs de la Junta Directiva.
És intenció del President, del Tresorer i de la majoria dels vocals continuar amb el càrrec. El Secretari i algun vocal deixaran vacant el seu càrrec. Podrà ser ocupat per qualsevol soci que sigui elegit a l’assemblea.
Si voleu ocupar un càrrec a la Junta o informar-vos sobre aquest tema us agrairiem que us poseu en contacte amb la Junta a través dels canals habituals (caseta, mail).
3. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si procedeix
4. Presentació i aprovació balanç curs 2011-2012, si procedeix
5. Presentació i aprovació presupost curs 2012-2013, si procedeix
6. Augment de la quota de soci
7.Presentació de la memòria d’activitats i serveis curs 2011-2012 i breu explicació de cada comissió
8. Canvi a la roba esportiva de l’escola
9. Col.laboradors i patrocinadors de l’AMPA
10. Precs i preguntes
Cristóbal Ortega
President AMPA Frederic Mistral

Resum de la reunió amb la Generalitat. 8 d’octubre

Data: 8 d’octubre de 2012
Assistents:
Montserrat Llobet. Directora de Serveis Territorials de Barcelona Comarques.
Mercè Julià. Responsable per a la Coordinació i la Planificació escolar a Barcelona Comarques.
Montserrat Cerdà. Inspectora
Javier Soria. Director de l’escola Frederic Mistral.
Cristóbal Ortega. President de l’AMPA Frederic Mistral.
Esme Martínez. Vocal de la comissió ’obres de l’AMPA Frederic Mistral.

Després de l’aturada estival, des de la Generalitat ens convoquen de nou, després de la nostra sol·licitud via correu electrònic, per informar-nos sobre la situació de l’escola. Insistim en conèixer perquè tot i les nostres reiterades peticions, només han instal·lat el nou porxo. La raó que ens donen és la falta de dotació econòmica. En aquesta ocasió si són conscients que és necessari realitzar diferents actuacions dins l’àmbit de la seguretat. Se’ns planteja quin és segons el nostre parer, el més urgent. Comuniquem que és urgent i necessari, programar i executar les obres per aconseguir que l’escola tingui una escala d’incendis i sortides d’emergència. Se’ns comunica que el primer trimestre de 2013, un cop tinguin els pressupostos generals, podran adjudicar la dotació econòmica necessària per a dur a termes aquestes actuacions. La previsió és, al mes de març, elaborar l’informe corresponent, adjudicar l’obra i executar-la/ finalitzar-la per al proper curs. Tot això supeditat a l’existència de pressupost.
També se’ns comenta que es posaran en contacte amb l’Ajuntament per realitzar aquesta i altres actuacions.
Per altra part, ens consta que la nostra consulta al Síndic de Greuges ha estat traslladada al Departament d’Ensenyament ja que així ens ho fan saber.
Ens emplacen a trobar-nos a principis del proper any.

Seguim lluitant !!

Resum consell escolar 27-9-2012

Resum de la Sessió de Consell Escolar del 27 de setembre 2012.

Es recorda que el preu del menjador, amb la pujada de l’IVA passa de 6.20 € a 6.30 € i de 6.60 a 6.70 €.

 1. Aprovada l’acta de la sessió anterior.
 2. Imma substitueix a Carlos al Consell Escolar, després del trasllat de Carlos a un altre centre. En breu s’informarà de noves eleccions al Consell Escolar.
 3. Aprovat el nou Claustre de Mestres pel curs 2012/13
 4. Aprovades les sortides i colònies pel curs 2012/13, condicionades als canvis de personal que pugui produir-se durant el curs. Rebrem full per autoritzar totes les sortides de l’any. Amb les retallades i l’estalvi de personal que ha fet l’administració, per primera vegada podria donar-se la situació que un mestre hagi de fer-se càrrec de dues aules a la vegada.
 5. Aprovats torns i horaris del professorat per vigilar i controlar els alumnes durant  la franja horària de pati. L’equip directiu valora molt positivament que ara no es facin files per pujar a les aules. Està augmentant l’autonomia dels nens i ho han acceptat molt bé.
 6. Aprovada baremació ajuts de menjador, convocatòria de setembre.
 7. Presentació dels resultats de les proves de Competències Bàsiques de 6è del curs 2011/12. Ha hagut millora dels resultats a totes les matèries respecte l’any anterior. 
 8. Informacions vàries:
 • Presentat i aprovat el Projecte de Menjador pel curs 2012/13:L’equip de menjador està format per 11 persones, una d’elles és la coordinadora. Sobre informar de com ha anat el menjar dels cursos més petits s’explica que només es reb informació diària a P3. A la resta de cursos només s’informaria en el cas que hi hagi hagut cap incidència, a través de full a l’agenda del nen.
 • Sobre el SEP (Suport Escolar Personalitzat): A aquestes dates de curs encara s´està a la fase de detectar quins nens necessiten del SEP. Quan es decideixi, l’escola es posarà en contacte amb els pares. Quasi totes les hores es faran durant l’horari escolar, coincidint amb les classes de Mates i Català.
 • S’informa que l’extraescolar d’Escacs començarà el divendres 5 d’octubre.
 • Proves de 5è. En programació. A diferència de les de 6è, aquestes proves són passades directament per l’escola. S’avaluen aspectes de Castellà, Català i Matemàtiques.
 • Aquest curs disposem de mobiliari nou al menjador. Cadires i taules noves per 100 nens.
 • Ja està instal·lada la nova font al pati pels més petits.
 • Uralita dels porxos: L’Ajuntament la va retirar i el pati interior de l’escola també ha estat sanejat. Queda pendent que la Generalitat col.loqui els nous sostres.
 • Carmanyola: està més pensada per fer-se servir a secundària. El Consell desaprova la seva utilització a l’escola per diversos motius (manca de microones, manca de neveres, manca de personal, …). Si en el futur hi ha cap proposta per part dels pares serà avaluada.
 • Es proposa la realització d’una activitat per a pares i mares. Classes de Zumba. Dimarts de 20 a 21h.
 • Com a efecte de les retallades, divendres 28 de setembre és l’últim dia que el Victor serà a la nostra escola.

Precs i preguntes

Aquest any el distribuidor ha fallat i encara estem a l’espera d’algunes unitats de llibres. Confiem resoldre el problema el més aviat possible.